۱۴۰۱/۰۴/۱۵- ۱۶:۲۸ - مشاهده: ۳۴۱

جلسه دفاع مجازی از پایان نامه پریزاد خداپرست

عنوان پایان نامه: چالش‌ها و بایسته‌های حجاب زنان در گزارش‌های خبری رسانه ملی

رشته و گرایش:روزنامه نگاری
استاد راهنما:دکتر محسن شاکری نژاد
استاد مشاور:دکتر پیمان جبلی
استاد داور داخلی:دکتر داود نعمتی
استاد داور خارجی:دکتر عباس اسدی
تاریخ برگزاری جلسه: مورخ 18 تیر 1401

امتیاز شما