تعداد بازدید : 515 - تاریخ خبر : دوشنبه 12 مهر 1400 - 15:00  
مرکز رشد هنر و فناوری های رسانه ای وابسته به دانشگاه صدا و سیما راه اندازی شد

به همت مرکز نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه، مجوز قطعی راه اندازی مرکز رشد هنر و فناوری های رسانه ای وابسته به دانشگاه صدا و سیما صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به ریاست دانشگاه صدا و سیما، موافقت خود را با صدور مجوز قطعی راه اندازی مرکز رشد هنرها و فناوری های رسانه ای وابسته به دانشگاه صدا و سیما، اعلام کرد.علی ستاری، مدیر مرکز نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: با عنایت به بررسی درخواست دانشگاه صدا و سیما مبنی بر راه اندازی مرکز رشد وابسته به دانشگاه و طرح آن در جلسات و کارگروه های تخصصی اداره کل امور فناوری وزارت علوم، طی پیگیری های انجام شده توسط مرکز نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه و تکمیل فرم ها و تهیه مستندات مبسوط، جلسات دفاع از تأسیس مرکز رشد با حضور کارشناسان و در یک نوبت، با حضور رئیس محترم دانشگاه و رؤسای پارک های مطرح علم و فناوری کشور، برگزار شد و سرانجام موضوع در جلسه کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1400/6/28 مطرح و با صدور مجوز قطعی راه اندازی مرکز رشد هنر و فناوری های رسانه ای وابسته به دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.
جهت دهی واقعی به پایان نامه ها و کاربردی تر شدن رویکردهای استادان و دانشجویان، ارتقای سطح دانشگاه صداوسیما در نسل سوم دانشگاهها با تقویت زیست بوم نوآوری، شناخته شدن بیشتر دانشگاه صداوسیما در فضای کاری رسانه و ارتباطات بیشتر به دلیل حضور در دایره های دانش بنیان مربوطه از مزایای مرکز رشد از حیث علمی ترویجی است.

امتیاز شما