تعداد بازدید : 1540 - تاریخ خبر : شنبه 1 آذر 1399 - 14:03  
هدیه ازدواج

دانشجویانی که تاریخ ازدواج آنها در دوران دانشجویی می باشد جهت گرفتن  هدیه ازدواج مدارک خود را به امور دانشجویی تحویل دهند .

دانشجویانی که تاریخ ازدواج آنها در دوران دانشجویی می باشد جهت گرفتن  هدیه ازدواج مدارک خود را به امور دانشجویی تحویل دهند .

مدارک جهت گرفتن هدیه ازدواج :

1-  اصل و کپی کل صفحات شناسنامه زوجین ( 2 سری )

2- اصل و کپی کل صفحات سند ازدواج زوجین ( 2 سری )

3- اصل و کپی کارت ملی پشت و رو زوجین( 2 سری )

4- اصل و کپی کارت دانشجویی( 2 سری )

اخبار مرتبط

امتیاز شما