طرحنامه های مصوب رادیو

عناوین موضوعات و  پروپوزالهای مصوب گروه رادیو در نیمسال دوم 94 ونیمسال اول و دوم 96-95

ردیف نام و نام خانوادگی رشته عنوان طرح  استاد راهنما
1 مهرگان خداکرمی تهیه کنندگی رادیو مطالعه شیوه بکارگیری روایت پردازی دفتراول مثنوی در تولیدنمایش رادیویی دکتر احمد معتمدی
2 فاطمه قلی زاده نویسندگی رادیو مطالعه برنامه سازی فرهنگی درحوزه فضای مجازی(مطالعه موردی: رادیو فرهنگ) دکتر محمد اخگری
3 سارا قادری رادیو مطالعه قابلیتهای نمایشی حیران درفرهنگ کردبرای نمایش رادیویی دکتر عبدالله گیویان
4 سعید گلیج نویسندگی رادیو شیوه های اقتباس ازمتون نسخ تعزیه برای نمایشنامه رادیویی دکتر کاظم نظری
5 سهیلا باقری شریف آبادی نویسندگی رادیو مطلعه شیوه های خلق شخصیت های باور پذیردر متون نمایشی رادیو دکتر مجید شریف خدایی
6 رضا غیور بستان تهیه کنندگی رادیو مطالعه شیوه های تولید برنامه برای رادیو موبایل دکتر محمد اخگری
7 محمد گلگونی نویسندگی رادیو مؤلفه های سبک زندگی معاصر مخاطبان شهری با رویکرد پخش بربستر وب
8 اکبر صمدی نیا شالمانی تهیه کنندگی رادیو ساختار روایتهای کهن در رسانه های نوین رادیو مطالعه موردی روایت لدوبه در گیلان دکتر فردوس اقا گلزاده
9 زکیه مستعان تهیه کنندگی رادیو کارکرد استفاده از ظرفیت عناصر بصری برای برنامه های رادیویی به عنوان فراده دکتر محمد اخگری
10 حسین تقوی راد نویسندگی رادیو "شیوه های باز آفرینی افسانه های عامیانه برای کودکان درقالب نمایش رادیویی" دکتر مصطفی رحماندوست
11 علی اکبر غریب زاده نویسندگی رادیو "کاربرد تمثیلهای ادبی قرآن در نمایشنامه نویسی رادیویی" نا مشخص
12 زهرا بلدی فروشانی تهیه کنندگی زیبایی شناسی عناصر تولیدی روزنامه ها ومجله های شنیداری در رادیوهای اینترنتی دکتر محمد اخگری
13 محمد روح نواز نویسندگی رادیو مطالعه کاربردزبان مخفی دررادیو نامشخص
14 فردوس فلاح حسن آبادی نویسندگی رادیو شیوه های به کارگیری الگوی زبانی کنش های گفتاری درمتون طنز اجتماعی دکتر فردوس اقا گلزاده
15 قاسم محمد پور اورنگی تهیه کنندگی رادیو مطالعه و آسیب شناسی شیو ه های رایج هدف گذاری در طراحی و تولید برنامه های رادیویی با ارایه الگو دکتر شهرام گیل آبادی
16 اسری مهدی زاده مقدس نویسندگی رادیو مطالعه کنش متقابل دراماتیک بین شخصیت کودک و بزرگسال در نمایش رادیویی با مطالعه موردی نمایش شازده کوچولو دکتر محمد اخگری
17 فاطمه اعسگری نویسندگی رادیو مطالعه قابلیتهای دراماتیک کرامات رضوی برای نمایشنامه رادیویی دکتر موسوی مهر
18 سمیه کریمی تهیه کنندگی رادیو نقش دیالکتیک عناصر رادیویی در تولید نمایش با مطالعه آثار افلاطون دکتر معتمدی
19 محمود کلاشلو تهیه کنندگی رادیو شیوه های استفاده از روان شناسی مدرن (ان ال پی)در برنامه سازی برای خردسالان دکتر حسن خجسته
20 عاطفه آقامحمدی تهیه کنندگی رادیو مطالعه سیر تحول فرهنگی هنری استفاده از موسیقی در رادیو بعد از انقلاب اسلامی  دکتر حسن خجسته
21 رضا دهقانی نویسندگی رادیو بررسی ظرفیتها وتکنیکهای جدید نوشتاری برای کتاب صوتی دکتر مجید شریف خدایی
22 عفت آب باریکی تهیه گنندگی رادیو مطالعه شیوه های فضاسازی برای القای حس در نمایش رادیویی با تاکید بر حس وحشت دکتر مجید شریف خدایی
23 فرشته علیپور تهیه گنندگی رادیو شیوه های بکارگیری اصول تصویرسازی خلاق در طراحی برنامه های رادیویی(با تکیه بر نظریه دو نیمکره مغز راجرز اسپری) دکتر حکیم آرا
24 شهاب الدین باقری تهیه گنندگی رادیو مطالعه وضعیت دراماتیک سکوت در برنامه سازی رادیویی از منطر زبان شناختی دکتر فردوس آقا گلزاده
25 آتنا ابراهیمی معیر تهیه کنندگی رادیو مطالعه زیبایی شناسی طراحی صوتی انواع روایت در نمایش رادیویی دکتر مجید شریف خدایی
26 زهرا عزتی آراسته تهیه گنندگی رادیو  شیوه های تولید برنامه های دینی در رادیو برای کودکان   براساس الگوی قصه گویی تحلیلی(مطالعه موردی داستان راستان شهید مطهری) دکتر حسن شهرستانی
27 سهیلا رمیم تهیه گنندگی رادیو  الگوی مناسب تولید برنامه های آموزشی رادیو با تکیه بر نظریه سبک یادگیری     v.a.k.      دکتر ویدا همراز
28 مهدیه چمن رسان تهیه گنندگی رادیو  مطالعه ظرفیتهای روایتی نمایشهای موسیقیایی فرهنگ عامه در رادیو دکتر مجید شریف خدایی
29 راحله محسنی تهیه گنندگی رادیو  شیوه های استفاده از تعلیق درنمایشنامه های رادیویی با مطالعه موردی آثار اکبر رادی و خسرو حکیم رابط دکتر شهرام گیل آبادی
30 آرش بایی تهیه گنندگی رادیو  شناسایی الگوهای روایی مناسب برای تولید برنامه های رادیو فیلم دکتر احمد ضابطی جهرمی
31 سیاوش قربانی پور نویسنذگی رادیو ظرفیتهای شعر فارسی در انعکاس رادیویی دکتر مجید شریف خدایی
32 پریا جمالیان نویسندگی رادیو مطالعه روایت شفاهی درمتون کلاسیک ادبیات فارسی برای نویسندگی دررادیو(مطالعه موردی روایت کلاسیک شاهنامه و روایت نقالی) دکتر محمد اخگری
33 آتنا ابراهیمی معیر تهیه کنندگی رادیو مطالعه زیبایی شناسی طراحی صوتی انواع روایت در نمایش رادیویی دکتر مجید شریف خدایی
34 محمد رباطجزی نویسندگی رادیو کارکرد جلوه های صوتی در شخصیت پردازی نمایشنامه های رادیویی ایرانی دکترقارونی
35 مرتضی چراغی تهیه گنندگی رادیو  مطالعه استفاده از مفاهیم دینی درتولید نمایشهای رادیویی دکتر مرکبی
36 مرال پورحسین زاده نویسندگی رادیو مطالعه زاویه دید در متنهای مستند نمایشی دکتر مجید شریف خدایی
37 فاطمه شافعیان تهیه کنندگی رادیو آسیب شناسی ساختاری رادیو تئاتر دکتر شهرام گیل آبادی
38 محمد حسین میر عرب رضی نویسنذگی رادیو مطالعه نقش ادبیات پست مدرن درنمایشنامه های رادیویی با مطالعه موردی نمایشنامه های تئاتر حیوان و پرندگان مهاجر دکتر نظری
39 مصطفی کولیوندی تهیه کنندگی رادیو آسیب شناسی بازیگری نمایشهای کمدی رادیو نمایش در دهه90 دکتر نظری
40 سید سجاد راثی هاشمی نویسندگی رادیو ساختار شناسی روایتهای حماسی ایرانی برای نمایشنامه نویسی رادیویی (با مطالعه موردی کوراوغلو و سارای) دکتر مجید شریف خدایی
41 شهرام جانبازی تهیه گنندگی رادیو  طراحی الگوی برنامه های ترکیبی رادیو با استفاده از ظرفیتهای ساختاری زیبایی شناسی مقامه دکتر ویدا همراز
42 سید محمد میلاد حسینی تهیه کنندگی رادیو مطالعه ظرفیتهای روایی قالب ادبی "قصه در     قصه"برای تولید نمایشهای رادیویی (بامطالعه موردی سندباد نامه) دکتر شهرستانی
49 الهام السادات حسینی تهیه کنندگی رادیو مطالعه استفاده از بازیهای سنتی ایرانی درمسابقات رادیویی دکتر ویدا همراز