دانشکده فنی و مهندسی رسانه

پیشینه:

سابقه دانشکده فنی و مهندسی رسانه به تأسیس مدرسه عالی رادیو و تلویزیون در سال 1348 برمی‌گردد که با نام گروه فنی کار خود را آغاز کرد. این گروه برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی دانشجویانی را به عهده داشت که بعد از فراغت از تحصیل در بخش‌های مختلف فنی و مهندسی سازمان صداوسیما مشغول به کار می‌شدند.

در پی ارتقای دانشکده به دانشگاه صداوسیما، در سال 1392، دانشکده فنی و مهندسی با سه گروه تخصصی
"مهندسی صدا"،"مهندسی ویدئو" و "فناوری ارتباطات و اطلاعات" تشکیل شد و در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو جذب می‌کند.

در مقطع کاردانی، رشته "کاردانی فنی الکترونیک" با سه گرایش صدابرداری، صداوتصویر (ویدئو)، و فرستنده، در مقطع کارشناسی رشته "مهندسی برق – مخابرات" با سه تمرکز صدا، ویدئو، و برودکست- برودبند و در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های "مهندسی صدا" و "مهندسی برق مخابرات- گرایش سیستم" با تمرکزهای ویدئو و برودکست – برودبند وجود دارند.

دانشکده فنی و مهندسی رسانه دارای دروس، آزمایشگاه‌ها و استودیوهای منحصر به فردی است که تضمین کننده ایجاد توان علمی و حرفه‌ای در دانشجویان مستعد هر سه مقطع و در گرایش‌های مختلف به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های حرفه‌ای فنی و مهندسی سازمان صداوسیما می‌باشد.

امید است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در جهت بهبود شاخص‌ها و گسترش و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دانشکده، زمینه‌های رسیدن به قطب علمی دستیابی به جایگاه مرجعیت برودکست و برودبند در کشور، منطقه و جهان اسلام ایجاد شود.