آزمایشگاه ها

آزمایشگاه الکترونیک 1


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به هفت ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل رسم کننده منحنی مشخصه (Curve Tracer)، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌های پایه در خصوص الکترونیک مانند آشنایی با دیود و بایاس و راه اندازی و تست مدارات ترانزیستوری و منبع تغذیه و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه الکترونیک 2


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به هفت ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل رسم کننده منحنی مشخصه (Curve Tracer)، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص الکترونیک مانند آشنایی عملی با انواع مدارات تقویت کننده ترانزیستوری یک طبقه و چند طبقه با آرایش‌های مختلف و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه الکترونیک 3


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به پنج ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل دو دستگاه اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و فانکشن ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص مدارات الکترونیکی مربوط به مباحث الکترونیک صنعتی از قبیل تقویت کننده‌های عملیاتی، ترانزیستورهای FET و مدارات مربوط به SCR و UJT و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه مدار


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره‌های کاردانی الکترونیک (آزمایشگاه مدار) و کارشناسی مهندسی برق (آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری) مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به هفت ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل رسم کننده منحنی مشخصه (Curve Tracer)، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص قانون اهم، تقسیم ولتاژ و جریان و مدار معادل تونن و نورتن و بررسی مدارات و فیلترهای مرتبه اول و دوم و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه اصول اندازه‌گیری


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره‌های کاردانی الکترونیک (آزمایشگاه اصول اندازه‌گیری) مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به هفت ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل رسم کننده منحنی مشخصه (Curve Tracer)، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان با دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی آشنایی کامل را پیدا می‌کنند و با اصول کار و مدارات ولتمتر و آمپرمتر آنالوگ و طرز کار آنها و مداراتی مانند پل وتستون و کاربرد خازن و سلف در مدارات و غیره آشنا می‌گردند.

آزمایشگاه اصول مخابرات


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره‌های کاردانی الکترونیک (آزمایشگاه اصول و مدارات مخابراتی) و کارشناسی مهندسی برق (آزمایشگاه مدارهای مخابراتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به پنج ست آزمایشگاهی می‌باشد، که هر ست شامل دو دستگاه اسیلوسکوپ، اسپکتروم آنالایزر، منبع تغذیه، مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص انواع نوسان‌سازهای و مدارات مختلف مدولاتور و دی‌مدولاتور AM و FM و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق-مخابرات در درس آزمایشگاه مخابرات دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص کوانتیزاسیون، کدینگ منبع، انواع مدولاسیون‌های دیجیتال از جمله PSK, FSK, ASK را اجرا می کنند. این آزمایشها به کمک ماژولهای ست آزمایشگاهی روی شکل موج فیزیکی انجام و ارزیابی می شود.

آزمایشگاه فیزیک 1


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق (آزمایشگاه فیزیک 1) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مختلف جهت آزمایشات فیزیک مکانیک و فیزیک آکوستیک می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص فیزیک مکانیک از قبیل بررسی قوانین پایستگی تکانه و برخورد و همچنین قوانین ترمودینامیک و فیزیک آکوستیک و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه فیزیک 2


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق (آزمایشگاه فیزیک 2) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به هفت ست آزمایشگاهی در خصوص فیزیک الکتریسیته و مغناطیس می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص فیزیک الکتریسیته و مغناطیس از قبیل بررسی قوانین اهم و کیرشهف و بررسی پل‌های اندازه‌گیری جریان و شارژ و دشارژ خازن و بررسی ترانسفورماتورها و مواد فرومغناطیس و همچنین اصول کار با اسیلوسکوپ و غیره را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق (آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایشگاه مجهز به چهار ست آزمایشگاهی است که هر ست شامل ماشین ثابت و ماشین DC و تابلو کنترل و اندازه‌گیری می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان آزمایش‌هایی در خصوص تحریک و راه اندازی ماشین الکتریکی به صورت سری و موازی و ترکیبی و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مربوطه را فرا می‌گیرند.

آزمایشگاه ویدئو


این آزمایشگاه یک آزمایشگاه تخصصی جهت کلاس‌های آموزشی دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک- گرایش صدا و تصویر و همچنین جهت انجام پروژه های عملی و تحقیقاتی دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایشگاه دارای منابع تولید سیگنال ویدئو آنالوگ و دیجیتال و همچنین دستگاه‌های اندازه‌گیری پارامترهای نور (مانند لوکس متر و کلوین متر) و همچنین دستگاه‌های نمایش و اندازه‌گیری سیگنال ویدئو (مانند ویفرم مانیتور و وکتوراسکوپ) می‌باشد.
آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.

آزمایشگاه مایکروویو


این آزمایشگاه برای دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک- گرایش فرستنده و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی برق- گرایش مخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان با قطعات و ادوات مختلف مایکرویو از قبیل موجبر و اتصالات مختلف موجبری و همچنین تضعیف کننده و تقسیم کننده های توانی و قطعات غیر هم پاسخ مانند سیرکولاتور و ایزولاتور و کاربرد آنها در مدارات مایکرویوی آشنا می‌شوند. همچنین در این آزمایشگاه منابع و تجهیزات اندازه‌گیری سیگنال مایکروویو وجود دارد.

آزمایشگاه آنتن


این آزمایشگاه برای دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک- گرایش فرستنده و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی برق- گرایش مخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.
در این آزمایشگاه دانشجویان با انواع مختلف آنتن‌های خطی، روزنه‌ای و نواری آشنا شده و پارامترهای مختلف آنتن از قبیل پترن و امپدانس و غیره را اندازه‌گیری کنند.

آزمایشگاه فرستنده


این آزمایشگاه برای دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک- گرایش فرستنده و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی برق- گرایش مخابرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.
این آزمایشگاه مجهز به فرستنده رادیویی AM و FM و همچنین فرستندههای تلویزیونی آنالوگ و دیجیتال و همچنین آنتن گیرنده ماهواره (دیش) می‌باشد و تجهیزات و ادوات مختلف اندازه‌گیری مورد نیاز در یک لابراتوار فرستنده رادیویی و تلویزیونی را دارا می‌باشد.

کارگاه پروژه عمومی


این کارگاه مجهز به تجهیزات تست و اندازه گیری از قبیل مولتی متر و اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور و همچنین تجهیزات مورد نیاز لحیم کاری و کامپیوتر ‌می‌باشد. دانشجویان همه مقاطع دانشکده جهت انجام پروژه‌های کلاسی و پایانی خودشان از آن استفاده می‌کنند.

کارگاه پروژه تخصصی


این کارگاه مجهز به تجهیزات تست و اندازه گیری از قبیل اسپکتروم آنالایزر و مولتی متر و اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور و همچنین تجهیزات مورد نیاز لحیم کاری و کامپیوتر ‌می‌باشد. دانشجویان همه مقاطع دانشکده جهت انجام پروژه‌های تخصصی و پایانی خودشان از آن استفاده می‌کنند.
کارگاه برق
این کارگاه جهت برگزاری درس کارگاه برق دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه DSP


این آزمایشگاه جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجهیزات این آزمایشگاه عبارت است از: 9 سیستم کامپیوتری کارآمد و به روز، ویدیو پروژکتور، برد DSPro 5509 DSK و کیت آموزشی DSP بر اساس این برد برای تراشه شرکت TI.
در این آزمایشگاه دانشجویان با استفاده از توابع و ابزارهای نرم افزار MATLAB پردازشهای مختلفی شامل تغییر نرخ نمونه بردای، تحلیل طیف فرکانسی، کانولوشن بلوکی، طراحی و پیاده سازی انواع فیلترهای فرکانس گزین به روشهای گوناگون، برازش منحنی و ارزیابی خطای گردسازی را روی سیگنالهای واقعی و ساختگی اجرا و تست می کنند. همچنین در بخشی از این کلاس راه اندازی برد DSPro 5509 DSK و اجرای پردازشهای FFT و فیلترسازی سیگنال با فیلتر FIR روی این پردازشگر با استفاده از نرم افزار Code Composer Studio آموزش داده می شود.

سامانه پردازش سریع (HPC: High Performance Computer)


یکی از برنامه‌های دراز مدت دانشگاه صدا و سیما تشکیل یک مرکز پردازش سریع (High Performance Computing Center)می‌باشد که در حال حاضر نسخه اولیه آن به صورت یک سامانه در اتاق سرور دانشگاه راه‌اندازی شده و مدیریت و پیکربندی آن در دفتر HPC صورت می‌گیرد. این سامانه در حال حاضر از طریق تمامی نودهای شبکه دانشکده فنی و مهندسی برای کاربران در دسترس است که در پروژه‌های مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد که نیاز به پردازش‌های سریع دارند بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه پردازش


این مکان، ویژه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق است که پروژه‌ها و شبیه‌سازی‌های خود را در این مکان انجام می‌دهند. این آزمایشگاه مجهز به چهار سیستم‌ به‌روز با قابلیت پردازش سریع و حجیم است.

اتاق پژوهش


با توجه به تجهیزات بسیار جدید و به‌روزی که به این مکان تخصیص داده است، این اتاق ویژه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق است و برای انجام پروژه‌هایی درنظر گرفته شده است که به سرعت پردازش بسیار بالایی نیاز دارند. در این مکان، امکان دسترسی به HPC (High Performance Computer) دانشکده وجود دارد و بیشتر پروژه‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، پردازش تصویر و ویدئو به کمک آن قابل اجرا است.

کارگاه کامپیوتر


این مکان، ویژه‌ی دانشجویان دوره‌های کاردانی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق است که می‌توانند پروژه‌های درسی و شبیه‌سازی‌های مربوط به پروژه پایانی خود را در این مکان انجام دهند. این مکان مجهز به هشت کامپیوتر و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.

آزمایشگاه دیجیتال


در این آزمایشگاه، پژوهش‌ها و آزمایش‌های مربوط به دروس دیجیتال صورت می‌پذیرد. آشنایی با انواع تراشه‌های TTL و CMOS، تراشه‌های CPLD و FPGA و یادگیری زبان توصیف سخت‌افزاری آن‌ها از جمله اهداف این آزمایشگاه است. این آزمایشگاه مجهز به هشت سیستم کامپیوتر به‌روز، هشت برد FPGA و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد. آزمایش‌هایی که در این آزمایشگاه و مبتنی بر تراشه FPGA انجام می‎شوند عبارتند از:
• پیاده‌سازی شماتیکی نیم‌جمع‌کننده، تمام‌جمع کننده، جمع‌کننده 4 بیتی و مبدل BCD to 7-Seg با نرم‌افزار Xilinx ISE .
• آشنایی با شبیه‌ساز ISim و تبدیل باینری به گری، دیکدر ۳×۸، مالتی¬پلکسر۱×۸.
• آشنایی با مفاهیم بنیادین زبان توصیف سخت‌افزار VHDL و Verilog و آشنایی با حلقه‌ها و زیربرنامه‌ها.
• مدلسازی ساختاری، طراحی یک تمام‌جمع‌کننده از یک نیم‌جمع‌کننده و طراحی یک ALU
• آشنایی کامل با مفاهیم مربوط به کلاک و پیاده‌سازی شمارنده.
• مدلسازی رفتاری، نمایش روی 7-Segment، پیاده سازی تایمر و کانتر، اندازه گیری دما.
• مدل سازی جریان داده، مالتی پلکسر ۴ تایی، طراحی حافظه RAM و ROM و ذخیره و بازیابی اطلاعات.
• مدل سازی رفتاری و ماشین حالت، نمایش روی LCD، استفاده از دیپ سوئیچ و صفحه کلید برای دریافت اطلاعات.
• آشنایی با ماشین حالت، سیستم تشخیص دهنده رشته بیت، کنترل کننده ترافیک.

آزمایشگاه شبکه‌های مخابراتی


این مکان، یک آزمایشگاه تحقیقاتی و عملیاتی است که از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای آموزش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با لایه‌های مختلف شبکه برخوردار است. در این آزمایشگاه، مفاهیم گوناگون با سرفصل‌های دروس شبکه‌های مخابراتی، کامپیوتری و چندرسانه‌ای به‌صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد پژوهش قرار می‌گیرند. همچنین در این آزمایشگاه، دوره‌های آموزشی متفاوتی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می‌گردد. از جمله این دوره ‌ها می‌توان به دوره‌های سیسکو، مایکروسافت، مجازی‌سازی، امنیت، لینوکس، NS2 و NS3 اشاره کرد که در سطوح گوناگون برگزار می‌گردند. در این آزمایشگاه همچنین، آموزش‌های ویژه‌ای در حوزه‌ی مبانی جدید علوم شبکه از جمله SDN، NFV، FOG Computing و Cloud Computing ارائه می‌گردد.
این آزمایشگاه مجهز به سوییچ‌‌، روتر، سرور و کلاینت‌هایی با سرعت پردازش بالا می‌باشد که پیاده‌سازی و پژوهش مربوط به پروژه‌های گوناگون در حوزه شبکه‌های مخابراتی و کار با نرم‌افزارهای شبیه‌سازی چون OPNET، OMNET، Mininet و GNS3 را تسهیل می‌کند.

آزمایشگاه ریزپردازنده و سیستم‌های دیجیتال 2


در این آزمایشگاه، دانشجویان با میکروکنترلرهای AVR، PIC و ARM آشنا می‌شوند و پروژه‌هایی که در این آزمایشگاه صورت می‌پذیرد جهت آشنایی با پورت‌ها در میکروکنترلر، نحوه اتصال میکرو به نمایشگر، واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو، تایمر میکرو، وقفه‌ها در میکرو و ارتباط USART، SPI و TWI و غیره می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به هشت سیستم کامپیوتر به‌روز، میکروکنترلرهای PIC و AVR و سیستم نمایشی با استفاده از ویدئو پروژکتور می‌باشد.

استودیو صدا


از این استودیو برای آموزش دروس مربوط به صدابرداری در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد استفاده می‌شود.
استودیو دارای تجهیزاتی مانند، میکسر صدای TASCAM، بلندگوهای مونیتورینگ STUDER و کارت صوتی MOTU به همراه میکروفون‌های مناسب می‌باشد.
همچنین دانشجویان در این فضا پروژه‌های درسی و تخصصی خود را انجام می‌دهند.
با توجه به امکانات موجود، این استودیو برای ضبط موسیقی و نریشن مناسب می‌باشد.

آزمایشگاه شناسایی دستگاههای صوتی


این آزمایشگاه برای دو گرایش صدا و ویدئو در مقطع کاردانی کاربرد مناسبی دارد.
در این آزمایشگاه با استفاده از انواع ابزارهای اندازه‌گیری مانند، Audio Analyser , Distortion Analyser Psophometer , و غیره پارامترهای مهم در تجهیزات صوتی مانند محدوده پاسخ فرکانس، اعوجاج، نویز و غیره اندازه گیری می شود.
در این آزمایشگاه دانشجویان گرایش صدا با تجهیزات صوتی از قبیل آمپلی‌فایر، رکوردر و همچنین انواع میترها و ابزارهای اندازه گیری تراز صدا آشنا می‌شوند.

آزمایشگاه آکوستیک


این آزمایشگاه برای آموزش مفاهیم موجود در دروس آکوستیک 1 و 2 در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می‌شود.
در این آزمایشگاه قابلیت آموزش و همچنین اندازه‌گیری مفاهیم ذیل با استفاده از تجهیزاتی مانند Impedance Tube , Sond Level Meter و غیره وجود دارد.
• ضریب جذب جاذب های صوتی
• نویز و ایزولاسیون
• محدوده پاسخ فرکانس و Polar Patern (الگوی دریافت) میکروفون‌ها
• محدوده پاسخ فرکانس، الگوی پخشایی و امپدانس بلند گو‌ها

اتاق پژواک (Reverberation Room or Echo Chamber)


این اتاق محیط بازتابنده‌ای است که برای ایجاد پژواک روی امواج صوتی و همچنین اندازه‌گیری‌های مربوط به آن استفاده می‌شود.
این محیط برای آموزش و همچنین انجام پروژه‌های دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده می‌شود.
تجهیزات مورد استفاده در این اتاق عبارتند از ژنراتور فرکانس صوتی، بلندگو، Sound Level Meter و غیره.

اتاق صامت (Anechoic Chamber)


در این محیط با استفاده از نصب جاذب‌ روی تمام سطوح اتاق بازتاب امواج صوتی در اتاق به حداقل ممکن می‌رسد.
در این اتاق آزمایش‌های مربوط به میکروفون‌ها و بلند گوها مانند، محدوده پاسخ فرکانس، الگوی دریافت میکروفون‌ها و الگوی پخشایی بلندگوها و غیره انجام می‌شود.
برای این منظور از تجهیزاتی مانند ژنراتور فرکانس، دستگاه رسام، Turn Table و غیره استفاده می‌شود.