آموزش مجازی: نحوه پذیرش دانش پذیر

 

نکته بسیار مهم

از آنجا که اطلاعیه های درج شده در کانال ایتای واحد آموزش های آزاد و مجازی، ابلاغ شده تلقی می شود لذا به مهارت آموختگان، دانشپذیران و داوطلبین محترم دوره های آزاد و مجازی دانشگاه صدا و سیما، مؤکداً توصیه می شود برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه های این واحد، در کانال ایتای آن با آدرس ذیل عضو شوند:

https://eitaa.com/IRIBUElearning 

طی برنامه ریزی های انجام شده، نحوه پذیرش دانش پذیر  برای دوره های کوتاه مدت مهارت محور (دوره های آزاد و مجازی) با اخذ مجوز از دو طریق صورت می گیرد:


الف- تبیین عناوین و سرفصل دوره ها توسط واحد آموزش های آزاد و مجازی و تایید، تصویب و ابلاغ برگزاری آن ها توسط هیأت محترم رئیسه دانشگاه؛

در این نوع دوره ها، گواهی های پایان دوره توسط دانشگاه صدا و سیما صادر و به مهارت آموختگان اعطا می شود.


ب-  تبیین عناوین و سرفصل دوره ها توسط واحد آموزش های آزاد و مجازی،  تایید آن ها توسط  هیأت محترم رئیسه دانشگاه و اخذ مجوز های لازم برای برگزاری آن ها از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری؛

در این نوع دوره ها، گواهی های پایان دوره توسط دانشگاه صدا و سیما صادر شده، سپس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود تا پس از بررسی و طی مراحل تایید (ممهور به مهر دفتر آموزش عالی غیردولتی آن وزارتخانه) به دانشگاه عودت شده و تحویل دانش آموختگان شود.

نکته مهم : گذراندن دوره های آزاد و مجازی منجر به هیچگونه تعهدی برای دانشگاه جهت ایجاد هرگونه رابطه یا هرگونه فرآیند همکاری برای مهارت آموختگان جهت همکاری با دانشگاه یا سازمان صدا و سیما نمی شود.