اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه

اعضای هیأت علمی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش تحصیلی

1

لیلی احسان

مخابرات

2

مهدی اخوان بهابادی

مخابرات

3

اعظم باستان‌فرد

کامپیوتر

4

صدیقه بصیرجعفری

فیزیک - آکوستیک

5

مجید بهداد

مخابرات

6

محمد بهدادفر

مخابرات

7

معصومه پورصادق قاضی‌جهانی

فیزیک

8

علی جعفری

مهندسی هسته‌ای

9

بابک حاجی باقر نائینی

مخابرات

10

سید محمدرضا رضوی‌زاده

مخابرات

11

حسن زارعیان

مخابرات

12

معصومه شفیعیان بجستانی

مخابرات

13

محمدابراهیم صادقی علویجه

مخابرات

14

صابر صفار

مکانیک- آکوستیک

15

محمد عسگری

مخابرات

16

حبیب‌الله محمدقلیها

مدیریت اجرایی

17

محمدرضا نوری‌فرد

کامپیوتر