مدیریت

مدیریت همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه صداوسیما                                   

دکتر سعید سرابی                                                        

دکترای‌علو‌‌‌‌م سیاسی (گرایش ارتباطات بین الملل)  و  هنر و معماری

 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

تلفن:  22014736  و  22168590

پست الکترونیکsarabi@iribu.ir   :    

بازگشت

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .