تماس با ما

خانم رضایی (کارشناس امور بین الملل دانشگاه صداوسیما)

تلفن : 22168531

پست الکترونیک: iribu.ac.ir@gmail.com

آدرس: خیابان ولیعصر(عج)،ابتدای‌بزرگراه‌نیایش،ورودی‌اختصاصی‌سازمان‌صداوسیما،دانشگاه‌صداوسیما

صندوق پستی : 1746-19395

بازگشت