امور بین الملل دانشگاه

ازآن‌جائی‌که برقراری رابطه با مجامع علمی و بین‌المللی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت نمایندگان منتخب دانشگاه در آن مجامع و اعطاء فرصت‌های مطالعاتی یکی از ملاک‌های سنجش حیات علمی دانشگاه می‌باشد، هر دانشگاهی تلاش می‌کند در میان فعالیت‌های متنوع و متعدد خود، سهم ویژه‌ای برای این مهم تعیین نماید و با ایجاد و تحکیم این روابط، از دست‌آوردهای علمی، پژوهشی و فناوری مراکز دانشگاهی دیگر بیشتر بهره مند شود.

از اینرو ایجاد روابط‌دانشگاهی و همکاری‌های علمی و بین المللی در دانشگاه، اهمیت و جایگاه‌ویژه‌ای‌دارد. این واحد در مسیر رشد و پیشرفت با همکاری سازمان صداوسیما و سایر دانشگاه های و نهادهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی داخلی و بین المللی تلاش می نماید.

حضور و مشارکت فعال دانشگاه در اتحادیه ها و سازمان های مختلف منطقه ای و بین المللی و داخلی، و برنامه ریزی،‌ رایزنی و پیگیری، برای تحقق اهداف سازمان و دانشگاه و اجرای برنامه ها ،‌ بیانگر این مهم می باشد.

دانشگاه صداوسیما در سال 1391 از دانشکده به دانشگاه تبدیل وضعیت داد و از همان زمان با رویکرد جدید، فعالیت های بین المللی گسترده ای را، تحت نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه آغاز کرد.

تلاش در جهت معرفی بهتر و بیشتر دانشگاه به  دانشجویان و اساتید غیر ایرانی و نیز ایجاد هماهنگی‌ بین‌ دانشگاه، دانشکده‌ها و سایر واحدها در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ بین المللی،  از ماموریت اصلی این امور می باشد.

تشکیل کمیته انتخاب آثار برتر دانشجویان و انتخاب آثار و ارسال آنها برای شرکت در بسیاری از جشنواره های            بین المللی داخلی و خارجی، یکی از فعالیت های شاخص این واحد است .

 فعالیت ها و تفاهم نامه های انجام شده

بنا به نیاز بخش علمی دانشگاه در ایجاد ارتباط با دنیای علم داخل و خارج از کشور، گسترش و انجام ارتباطات علمی فی مابین موسسات دانشگاهی داخل با مراکز علمی خارج از کشور در دستور کار واحد همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه قرار گرفت. اقدامات لازم برای عقد تفاهم نامه ها و قراردادها با دیگر مؤسسات علمی آموزشی و پژوهشی درسطوح ملی و بین المللی انجام شد. این تفاهم نامه ها، در کنار کار گاه ها و نشست های تخصصی، باعث بسط ارتباطات علمی و فرهنگی دانشگاه شده و تسهیلاتی جهت پیشبرد آگاهیهای علمی و به روز نگه داشتن اطلاعات اعضا هیأت علمی و دانشجویان را فراهم آورد.

دانشگاه صداوسیما تفاهم نامه های همکاری با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه مسی نیوزلند

تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی با دانشگاه ذی قار عراق

موافقتنامه همکاری های علمی آموزشی دانشگاه دولتی ام . وی لومونسف مسکو

موافقتنامه با دانشگاه سوربن فرانسه

موافقتنامه همکاری با دانشکده رسانه دانشگاه بغداد                           

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ایلام

تفاهم نامه همکاری با نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه الیاء هلند

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه باقرالعلوم

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه بیرجند

تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه دامغان

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

تفاهم نامه همکاری با سازمان تنظیم مقررات صوت  و تصویر فراگیر درفضای  مجازی

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی