نام
کاظم نظری
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
nazarikazem@iribu.ac.ir
تلفن تماس
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
تئاتر در ایران - سمینار تئاتر ، کارگردانان جهان در سال 2001 ، کوردوبای آرژانتین ، 2001
معرفی ژانرهای نمایشی در ایران - سمینار تئاتر ، جوانان تئاتر برلین سال 2000 ، 2000
متد بازیگری در نمایش شرقی - سمینار تئاتر متدها در دانشگاه بین المللی تئاتر Global روسیه2004
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
تئاتر در ایران- سمینار تئاتر ، کارگردانان جهان در سال 2001 ، کوردوبای آرژانتین ، 2001 
معرفی ژانرهای نمایشی در ایران - سمینار تئاتر ، جوانان تئاتر برلین 2000 
متد بازیگری در نمایش شرقی - سمینار تئاتر متدها در دانشگاه بین المللی تئاتر Global روسیه 2004 
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
- کارشناس امور ارتباطات مرکز پژوهش و تحقیقات صدا و سیما 1374  
- رئیس مجتمع فرهنگی هنری شهر قم 76 – 1374  
- مدیر آموزش و سینمای مفید شهر قم 76 – 1374  
- کارشناس امور نمایش استان مرکزی 1377  
- کارشناس امور هنری بنیاد شهید قم 71 - 1370  
- کارشناس نمایش حوزه هنری شهر قم 74 – 1369  
- مدیر امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373  
- مدیر امور سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم 79 – 1373  
- مدیر مرکز هنری استان قم 79 – 1373  
10 - رئیس امور نمایش حوزه هنری استان مرکزی 1377  
11 - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1380  
12 - مدیر گروه هنر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1378  
13 - مدیر گروه هنر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک 1381  
14 - رئیس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون - 1382  
15 - عضو اتحادیه بین المللی دانشگاههای تئاتر – مونترال . کانادا – در سال 2002 (A.I.T.U)  
16 - مدیر و مسئول ماهنامه تخصصی تئاتر جوان  
17 - مدیر اجرایی جشنواره تئاتر استان قم 1378  
18 - عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 83 – 1381  
19 - عضو شورای نظارت بر نمایش استان مرکزی 1383 – تا کنون  
20 - مدیر اجرایی جشنواره تئاتر سوره استان مرکزی 1372  
21 - عضو انجمن بازیگران خانه هنرمندان ، 1380 – تا کنون  
22 - مدیر اجرایی سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387 
23 - مدیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1387 
24 - دبیر شورای طرح و برنامه تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388 
25 - مدیر تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما 1388 
26 - دبیر چهارمین جشنواره ملی فیلم دانشجو 1389 
27 - مدیر اجرایی چهارمین جشنواره بین الملی فیلم شهر بخش دانشجویی 1390 
28 - عضو شورای طرح و برنامه شبکه قران ازسال 1389 تا کنون 
29 - عضو شورای سیاست گذاری اولین جشنواره مدیریت بحران-بلاهای طبیعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
30 - مدیر گروه اموزشی مدیریت و دروس عمومی مرکز اموزش سازمان صدا و سیما –(مدیر کل سطح 3 سازمان) 
31 - رئیس شورای فرهنگی بسیج اساتید دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی 
32 - مدیر گروه اموزشی تلویزیون دانشگاه صدا و سیما 
33 - دبیر ششمین جشنواره فیلم دانشجویی 1393 
34 - معاون اموزش و پزوهش دانشکده تولید 
35 - داور جشنواره بین المللی فیلم عراق 1394 
36 - داوری بخش بازبین جشنواره تاتر فجر استان قم 1394 
37 - عضو انجمن مدرسان خانه سینما 
38 - عضو بسیج اساتید دانشگاه 
39 - داوری بخش بازبین جشنواره تاتر استانی فجر قم 1395 
40 - دبیر هفتمین جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی 1395 
41 - داوری بخش انتخاب جشنواره تاتر کریمه اهل البیت 1396 قم 
42 - مدیر اجرایی نشست های علمی جشنواره جهانی فیلم فجر در دانشگاه صدا وسیما 1396 
43 - عضو شورای طرح وبرنامه تولیدات رادیو تلویزیون دانشگاه صدا وسیما 1395 
44 - معاون اموزش وپزوهش دانشکده رادیو وتلویزیون 
45 - عضو شورای فرهنگی دانشگاه 1396 صدا وسیما  
46 - عضو کمیته علمی دومین کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال 1397 
47 - داوری بخش صحنه ای تاتر دانشجویان کشور – بوشهر 1397 
48 - ریئس دانشکده رادیو وتلویزیون1396 
49 - داوری چشنواره تاتر استانی قم 1396