نام
مهدی موسوی مهر
گروه آموزشی
دروس عمومی و معارف اسلامی
پست الکترونیک
mousavimehr@iribu.ac.ir
تلفن تماس
22168545
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکترا ی فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران
کارشناسی فلسفه از دانشگاه مفید
دروس حوزوی (12 سال درس خارج)
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی