نام
محمد علی هرمزی زاده
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
hormozizadeh@iribu.ac.ir
تلفن تماس
09125176272
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
1- پزوهشگر معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما از سال 1367 تا 1370
2- پزوهشگر مرکزتحقیقات صدا و سیما از سال 1370 تا 1372
3- عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران از سال 1373 تا 1376
4- مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1376
5- مدیر واحد مطالعات مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال1376 تا 1378
6- مدیر واحد سنجش برنامه ای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1378 تا 1379
7- مدیر واحد ارزیابی پزوهشهای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1379 تا 1380
8- سرپرست اداره کل سنجش مرکز تحقیقات صدا وسیما در سال 1380
9- عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده صدا وسیما از سال 1380 تا کنون
10 10- مسئول پژوهش گروه ارتباطات دانشکده صدا وسیما از سال 1381 تا 1384
11 11- مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما از سال 1384 تا 1386
12 12- مدیر ارزشیابی اساتید دانشکده صدا و سیما از سال 1386 تا 1389
13 13- مشاور رئیس سازمان مطالعات وتحقیقات بسیج از سال 1381تا 1389
14 14- مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما از سال 1392 تا کنون
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
1- آسیب شناسی شیوه های اجرای امربه معروف و نهی از منکر (تهران: معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقامت بسیج، 1384)
2- آسیب شناسی شیوه های اجرای امربه معروف و نهی از منکر (تهران: نشر ونوس، 1386)
3- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد اول: کتاب، روزنامه و مجله (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)
4- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد دوم: رادیو و تلویزیون (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)
5- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد سوم: ماهواره و اینترنت (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)
6- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد چهارم: فیلم، تئاتر و موسیقی (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)
7- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد پنجم: جمع بندی و بررسی مقایسه ای رسانه ها (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی
1- تقدیرنامه از رئیس سازمان صدا و سیما به مناسبت اجرای پژوهش منتخب «نخستین همایش پژوهش صدا و سیما» در سال 1376 با عنوان «ارزشهای اسلامی در سریالهای ایرانی»
2- تقدیرنامه از وزیر نیرو به مناسبت داوری آثار پژوهشی جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر وزارت نیرو در سال 1378
3- تقدیرنامه از معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما به مناسبت داوری آثار پژوهشی هفتمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها در سال 1378
4- تقدیرنامه از رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما به مناسبت فعالیتهای پژوهشی در آن مرکز در سال 1379
5- تقدیرنامه و تندیس نقره ای از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفتمین جشنواره سلمان فارسی به مناسبت اجرای پژوهش نمونه سال 1381 با عنوان «بررسی چگونگی ارتباط با بسیجیان موجود»
6- تقدیرنامه و تندیس طلایی از وزیر علوم، تحقیقات وفناوری به مناسبت انتخاب شدن به عنوان پژوهشگر برگزیده سال از سازمان صدا و سیما در سال 1382
7- تقدیرنامه از رئیس دانشکده صدا و سیما به مناسبت انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشکده صدا و سیما در سال 1382
8- تقدیرنامه از معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما به مناسبت داوری آثار پژوهشی یازدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها در سال 1382
تقدیرنامه از فرمانده نیروی مقاومت بسیج به مناسبت کسب مقام پژوهشگر برتر سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج در سال 1383
10 10- تقدیرنامه از فرمانده نیروی مقاومت بسیج به مناسبت فعالیتهای علمی و پژوهشی در سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج در سال 1383
11 11- تقدیرنامه از رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات نیروی مقاومت بسیج به مناسبت فعالیتهای علمی و پژوهشی در سال 1389
12 12- تقدیرنامه از رئیس دانشکده صدا و سیما به مناسبت راهنمایی بیشترین تعداد پایان نامه های برتر در سال 1389
تسلط به زبان
ردیفتسلط به زبان
تسلط به زبان انگلیسی
تسلط نسبی به زبان عربی فصیح
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
1- خصوصی سازی در کشورهای جنوب شرق آسیا نشریه برنامه وبودجه1372
2- مفهوم «نابسامانی» از دیدگاه دورکیم پژوهش و سنجش1372
3- بررسی نظرات مدیران، برنامه ریزان و مخاطبین درباره اثربخشی یادواره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز فصلنامه مطالعات بسیج1383
4- انسجام ملی و نقش بسیج در آن فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج1386
5- بررسی میزان آگاهی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی ناجا فصلنامه نظارت و بازرسی1387
6- عوامل موثر بر انسجام ملی فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج1388
7- بررسی تاثیر دوره بصیرت بر نگرش روسای کلانتریها و فرماندهان پاسگاههای ناجا فصلنامه نظارت و بازرسی1389
8- آسیب های سریال های عامه پسند ماهواره ای در جامعه ایران از دیدگاه دانشجویاننشریه مطالعات ماهواره و رسانه¬های جدید1392
9- طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده فرهنگ ها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین فصلنامه رادیو تلویزیون1392
10 10- انگیزه های استفاده از مجموعه های طنز در میان مخاطبان تهرانیفصلنامه رادیو تلویزیون1393
11 11- نشانه شناسی سریال های پربیننده با تاکید بر مقوله اخلاق: مطالعه موردی سریال پایتخت فصلنامه رادیو تلویزیون1393
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
1- بررسی روش پیمایشی در مرکز تحقیقات صدا و سیما نخستین همایش پژوهش در صدا و سیما1379برنده جایزه بهترین مقاله همایش
2- بررسی نظرات مدیران، برنامه ریزان و مخاطبین درباره اثربخشی یادواره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز همایش پژوهش بسیج1383 
3- انسجام ملی و نقش بسیج در آن همایش انسجام ملی بسیج1386 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
1- نقش سید جمال الدین اسد آبادی در نهضت تنباکو دانشگاه شیراز1364 
2- علل انحطاط علوم و فنون تجربی در ایران ودیگر کشورهای اسلامی دانشگاه تهران1365 
3- بررسی علل طلاق در استان مازندران دانشگاه مازندران1373 
4- ارزشهای اسلامی در سریالهای ایرانی مرکز تحقیقات صداو سیما1374 
5- مطالعه و بررسی چگونگی ارتباط با بسیجیان موجود مرکز تحقیقات بسیج1380 
6- بررسی فیلمها، تئاترها و موسیقی های سال 1381 مرکز تحقیقات سپاه1382 
7- بررسی منزلت شغلی پاسداران مرکز تحقیقات سپاه1382 
8- نیازسنجی فرهنگی بازنشستگان سپاه مرکز تحقیقات سپاه1382 
9- نیازسنجی فرهنگی خانواده های پاسداران مرکز تحقیقات سپاه1382 
10 10- امر به معروف و نهی از منکر و راههای تحقق آن در جامعه از طریق بسیج مرکز تحقیقات بسیج1382 
11 11- بررسی نظرات مدیران، برنامه ریزان و مخاطبین درباره اثربخشی یادواره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز مرکز تحقیقات بسیج1383 
12 12- نظرسنجی از مردم درباره رابطه ایران و آمریکا مرکز تحقیقات بسیج1383 
13 13- نظرسنجی از مردم درباره رابطه ایران با دیگر کشورها مرکز تحقیقات بسیج1384 
14 14- آسیب شناسی فرهنگی پاسداران مرکز تحقیقات سپاه1384 
15 15- بررسی انتظارات مردم از سپاه پاسداران مرکز تحقیقات سپاه1384 
16 16- نظرسنجی از مردم درباره انتخابات ریاست جمهوری مرکز تحقیقات سپاه1384 
17 17- نظرسنجی از دانشجویان بسیجی و مسئولین مراکز علمی پژوهشی بسیج دانشجویی درباره عملکرد این مراکز مرکز تحقیقات بسیج1384 
18 18- نظرسنجی از مردم تهران درباره مجلس شورای اسلامیمرکز تحقیقات بسیج1384 
19 19- بررسی مشکلات معیشتی کارکنان نیروی مقاومت بسیجمرکز تحقیقات بسیج1384 
20 20- آسیب شناسی شیوه های اجرای امربه معروف و نهی از منکر معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقامت بسیج1384 
21 21- سنجش انگیزه و روحیه دانشجویان دانشکده صداوسیما دانشگاه صداوسیما1384 
22 22- ابعاد و شاخصهای روحیه رزمی پرسنل نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح1385 
23 23- سنجش اثربخشی دوره آموزشی بصیرت روسای کوپها تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا1385 
24 24- نظرسنجی از مدرسین دانشکده صدا و سیما شرکت کننده در همایش کیش دانشگاه صدا و سیما1385 
25 25- نظرسنجی از دانشجویان شرکت کننده در اردوی زیباکنار دانشگاه صدا و سیما1385 
26 26- بررسی میزان آگاهی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی ناجا تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا1386 
27 27- بررسی میزان انسجام ملی در کشور مرکز تحقیقات بسیج1386 
28 28- نظرسنجی از دانشجویان دانشکده صدا و سیما درباره کلاسهای انگلیسی دانشکده دانشگاه صدا و سیما1387 
29 29- بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1387 
30 30- بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1388 
31 31- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها شورای عالی انقلاب فرهنگی1388 
32 32- رصد ارزشها در رسانه ها و در جامعه ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی1390 
33 33- نظرسنجی از مردم درباره انتخابات مجلس نهم نیروی انتظامی1390 
34 34- طرح ملی نظرسنجی از مردم درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیروی انتظامی1392 
35 35- طرح ملی سنجش سلامت اداری ناجا نیروی انتظامی1392 
36 36- نظرسنجی از مردم درباره عملکرد نیروی انتظامی در ماه مبارک رمضان نیروی انتظامی1392 
37 37- طرح ملی سنجش سلامت اداری ناجا نیروی انتظامی1393 
38 38- طرح ملی سنجش نگرش مردم درباره حجاب و عفاف موسسه افکار سنجی امین1393 
39 39- طرح ملی سنجش نگرش مردم نسبت به پلیس آگاهی ناجا نیروی انتظامی1393 
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
1- مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1376 
2- مدیر واحد مطالعات مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال1376 تا 1378  
3- مدیر واحد سنجش برنامه ای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1378 تا 1379 
4- مدیر واحد ارزیابی پزوهشهای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1379 تا 1380 
5- سرپرست اداره کل سنجش مرکز تحقیقات صدا وسیما در سال 1380 
6- مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما از سال 1384 تا 1386 
7- مدیر ارزشیابی اساتید دانشکده صدا و سیما از سال 1386 تا 1389 
8- مشاور رئیس سازمان مطالعات وتحقیقات بسیج از سال 1381تا 1389  
9- مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما از سال 1392 تا کنون