نام
سیاوش صلواتیان
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
salavatian@iribu.ac.ir / salavatian@gmail.com
تلفن تماس
02122168630
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1388 تا 1393 / عنوان رساله: «الگوی نقش رسانه‌های محلی و ملی در مدیریت بلایای طبیعی ایران»
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1381 تا 1388/ عنوان پایان‌نامه: «طراحی مدل نقش رسانه‌ها در مدیریت مرحله پیش از بحران»
گذراندن مقاطع راهنمایی، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی در مرکز پرورش استعدادهای درخشان (علامه حلی)، 1374 تا 1381
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
تالیف کتاب «رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی)»، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389
تالیف کتاب «منابع و بانک‌های اطلاعاتی فیلم‌های سینمای ایران»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، 1390
تالیف سه فصل از کتاب «جریان‌سازی سه پدیده رسانه‌ای»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، 1390
تالیف یک فصل از کتاب «آینده‌نگاری رسانه‌ها»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، 1391
تالیف کتاب «مدیریت رسانه‌ای بلایای طبیعی محلی: با رویکرد به نقش شبکه‌های استانی صداوسیما»، انتشارات دانشگاه صداوسیما، 1395
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی
پژوهشگر برگزیده سازمان صداوسیما (1391)
استاد نمونه دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما در سال (1392)
استاد نمونه دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما در سال (1394)
استاد نمونه (مدعو) دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره (1394)
پژوهشگر برگزیده معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناری از طرف دانشگاه صداوسیما (1395)
پژوهشگر برگزیده دانشگاه صداوسیما (1395)
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
طراحی مدل نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت مرحله پیش از بحرانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) علوم مدیریت 1389
The Butterfly Model: the role of mass media at the pre-crisis stage of crisis managementAsia Pacific Public Relations Journal2011
توجه، حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه‌هافصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی 1390
مدیریت رسانه‌ای بحران، رویکردی پیشگیرانهفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی 1390
تدوین آینده‌های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنتفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی 1393
The Role of Local and National Radio and TVs in Disaster Management: A case study of 2012 East Azerbaijan, Iran earthquakeResearch on Humanities and Social Sciences Journal2015
نیازهای رسانه‌ای آسیب دیدگان از بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله‌زدگان ساکن شهرستان‌های اهر و ورزقانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات فرهنگی و ارتباطی1394
الگوی طراحی آرایش رسانه‌ای صداوسیما در فضای نوین رسانه‌ای جهانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی1394
تحلیل روزنامه‌نگاری عینی بی‌بی‌سی فارسی در عرصه روایتگری: مطالعه موردی جنگ 50 روزه غزهدوفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مجله جهانی رسانه1394
10 مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات فرهنگ-ارتباطات1394
11 تدوین راهبردهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم: مطالعه موردی حوزه محصولات نمایشی خارجیفصلنامه علمی پژوهشی رادیو تلویزیون1394
12 الگوی خانواده ترازِ اسلامی در منظومه فکری رهبر معظّم انقلابفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات راهبردی1394
13 تأثیر تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانهفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) علوم اجتماعی1394
14 سینماپژوهی عصب‌شناسانه: عصب‌شناسی شناختی و مطالعات سینمایی (ترجمه)فصلنامه علمی ترویجی (ISC) رسانه1394
15 مطالعه تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونیِ عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیافصلنامه علمی ترویجی (ISC) رسانه1394
16 توجه به درد دیگران: رسانه، سوگیری و پوشش بلایای بین‌المللی (ترجمه)فصلنامه علمی ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران1394
17 الزامات مدیریتی سازمان‌های رسانه‌ای محلی در هنگام وقوع بلایای طبیعی: موزد مطالعه تلویزیون سهند در زلزله ارسبارانفصلنامه علمی ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران1394
18 کارکرد رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهرانفصلنامه علمی ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران1394
19 راهبردهای چگونگی استفاده از «محتوای کاربرساخته» در اخبار صداوسیمافصلنامه علمی تخصصی مطالعات ماهواره و رسانه‌های نوین1394
20 مطالعه تطبیقی قابلیت‌های رسانه‌های جمعی و اجتماعی در مدیریت بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سونامی 2011 شرق ژاپنفصلنامه علمی تخصصی مطالعات ماهواره و رسانه‌های نوین1394
21 خانواده اسلامی؛ ویژگی‌های خانواده در کتاب شریف مفاتیح الحیاتفصلنامه علمی تخصصی فرهنگ مردم ایران1394
22 مطالعه تطبیقی ساختار سازمانی «تلویزیون پروتکل اینترنتی» در کشورهای جهان و پیشنهاد ساختار مناسب برای صداوسیمافصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات رسانه‌های نوین1395
23 شناسایی شیوه‌های نوینِ تأمین مالی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی1395
24 شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایرانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات فرهنگ-ارتباطات1395
25 آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلیفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی1395
26 شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصویر برند شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مدیریت برند1395
27 شناسایی و رتبه بندی ویژگی های کلیدی مدیرِ جهادیِ رسانهفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) دین و ارتباطات1395
28 الگویِ بومی آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان توسط آموزش‌وپرورش و صداوسیمافصلنامه علمی پژوهشی (ISC) مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی1395
29 شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیبفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) راهبرد فرهنگ1395
30 آسیب‌شناسی نظام پیشنهادهای سابق سازمان صداوسیما و پیشنهاد ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوبفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) پژوهش‌های ارتباطی1395
31 کارکرد رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهرانفصلنامه علمی ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران1395
32 جمع‌سپاری و افق به کارگیری آن در فرایندهای مدیریت بحران‌های طبیعیفصلنامه علمی ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران1395
33 مدیریت خلاقیت در سازمان‌های رسانه‌ای (ترجمه)فصلنامه علمی ترویجی (ISC) رسانه1395
34 هویت برند در سازمان‌های رسانه‌ایماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه1395
35 پیشنهاد الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی (ISC) ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1395
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
راهبردهای ادارات امور تأمین برنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم در حوزه فیلم بر اساس ماتریس سواتهمایش ملی رسانه و جنگ نرم1390 
شبکه‌نگاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتیهمایش روز رسانه‌های اجتماعی1391 
آینده‌پژوهی راهبردی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنتاولین همایش ملی آینده‌پژوهی1391 
بررسی نقش رسانه‌ها در مدیریت بحرانبررسی نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران1391 
پیش‌بینی سناریوهای محتمل برای صنعت رسانه در سال 2020دومین همایش ملی آینده‌پژوهی1392 
بررسی ابعاد بومی‌سازی الگوهای آموزش سواد رسانه‌ای با تکیه‌بر الگوی آموزش سواد رسانه‌ای در کانادااولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران1393 
الگوی بومی ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای نوجوانان در ایراناولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران1393 
قابلیت و کارکرد رسانه‌های محلی در مدیریت بلایای طبیعی محلیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان‌های حیاتی و صنایع و مدیریت شهری1393 
نقش رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سونامی سال 2011 ژاپندومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان‌های حیاتی و صنایع و مدیریت شهری1393 
10 آینده‌نگاری سیر تطور رسانه، مخاطب و جامعهسومین همایش ملی آینده‌پژوهی1393 
11 آینده‌پژوهی روندهای فناورانه مؤثر بر تلویزیونسومین همایش ملی آینده‌پژوهی1393 
12 پیاده‌سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی در سازمان صداوسیما مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیانکنگره ملی اقتصاد مقاومتی1393 
13 آموزش سواد رسانه‌ای، حق فراموش‌شده شهروندانهمایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی1393 
14 آسیب‌شناسی منابع درآمدی سازمان صداوسیما با رویکرد اقتصاد مقاومتینخستین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه1393 
15 کارکردهای رسانه‌های جمعی در هنگامه زلزله: مطالعه موردی عملکرد رادیو و تلویزیون ان.اچ.کی در زلزله سال 2011 ژاپندومین کنفرانس ملی زلزله1394 
16 تأثیر فناوری‌های رسانه‌ای نسل جدید بر آینده آموزشدومین کنفرانس آینده‌پژوهی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات1394 
17 نقش تلفن‌های همراه هوشمند در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی: مطالعه موردی حواشی فوت مرتضی پاشاییاولین همایش ملی جامعه، فرهنگ و رسانه با موضوع تلفن‌های همراه هوشمند و سبک زندگی1394 
18 الگوی ارزیابی استحکام آرایش رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با هجمه رسانه‌ای غربهمایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران1394 
19 شناسایی الزامات زیرساختی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان صداوسیماهشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش1394 
20 شناسایی منابع و مراکز دانشی در چارچوب مدیریت دانش در سازمان صداوسیمادومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه1394 
21 شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی مدیرِ رسانهدومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه1394 
22 بررسی چالش‌های مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران در استفاده از رسانه‌های اجتماعیسومین کنفرانس جامع مدیریت بحران1395 
23 مدیریت جهادی رسانه‌ها الزامی برای شکل‌دهی فرهنگ دفاعیهمایش ملی فرهنگ دفاعی1395 
24 مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونیکنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری1395 
25 بازی‌وارسازی، فناوری جدید در دنیای کسب‌وکارچهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
اجرای طرح تحقیقاتی «بانک فیلم و نقد فیلم»پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1387 
اجرای طرح تحقیقاتی «شناسایی و بررسی منابع و بانک‌های اطلاعاتی فیلم‌های سینمای ایران»پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1389 
اجرای طرح تحقیقاتی «بررسی سه دهه مدیریت و سیاست‌گذاری در سینمای ایران»پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1391 
همکاری در طرح تحقیقاتی «بررسی اثربخشی دوره زبان انگلیسی کارشناسی‌ارشد دانشگاه صداوسیما»معاونت پژوهشی دانشگاه صداوسیما1392 
همکاری در طرح تحقیقاتی «بی‌بی‌سی فارسی و اخلاق رسانه‌ای: نگاهی تحلیلی بر پوشش خبری جنگ ۵۰ روزه غزه» مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما1394 
تحقیق و نگارش گزارش فرهنگی «رفتار جست‌وجوی اطلاعات شهروندان تهرانی در انتخابات 7 اسفند 1394 و تأثیر جریان‌سازی رسانه‌ها بر آن» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1394 
تحقیق و نگارش گزارش فرهنگی «سیاست‌های فرهنگی عربستان سعودی در منطقه بر مبنای اسناد محرمانه افشاشده توسط ویکی‌لیکس» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1394 
تحقیق و نگارش گزارش فرهنگی «شخصیت‌های انتقالی در حوزه موسیقی: مطالعه موردی خواننده‌های زیرزمینی رپ»پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1395 
تحقیق و نگارش گزارش فرهنگی «معرفی و تحلیل برنامه استیج شبکه من‌وتو» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1395 
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
عضو هیئت‌علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما در گروه علوم نوین رسانه (1388 تاکنون)
عضو شورای علمی گروه سینما و تلویزیون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(1388 تا 1391)
مسئول تأمین برنامه‌های خارجی شبکه دوم سیمای سازمان صداوسیما(1386 تا 1388)
بازبین و ویراستار ارشد تأمین برنامه‌های خارجی شبکه اول سیمای سازمان صداوسیما(1383 تا 1386)
دبیر خبر و خبرنگار گروه فرهنگی اداره کل پخش اخبار صدای سازمان صداوسیما به‌صورت پاره‌وقت (1385 تا 1387)
مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (1386 تا 1388)
عضو هیئت انتخاب بخش بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر 
مشاور دبیر بیست و سومین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در حوزه بین‌الملل 
مسئول کمیته ارزیابی چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه 
10 عضو کمیته ارزیابی و داوری آثار در همایش تجلیل از خالقان آثار علمی پژوهشی بسیج رسانه ملی 
11 عضو شورای دانشجویی دانشگاه صداوسیما (1390 تا 1392)
12 عضو شورای پژوهشی دانشگاه صداوسیما (1391)
13 معاون پژوهشی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما (1389 تا 1391)
14 عضو شورای پژوهشی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما (1389 تا 1395)
15 عضو شورای سیاستگذاری محتواییِ ایرانیان سازمان صداوسیما (1394 تا 1395)
16 عضو کمیته علمی تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیما (1394)
17 دبیر شورای دانشگاه صداوسیما(1395)
18 مدیر اجرایی فصلنامه علمی- پژوهشی رادیو تلویزیون (1395)
19 مشاور رئیس دانشگاه صداوسیما (1395)
20 عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت (1395)