نام
محسن شاکری نژاد
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
mohsen_shakerinejad@yahoo.com
تلفن تماس
22168582
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری علوم ارتباطات
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
عضو کمیته کار آمد سازی و تعالی نیروی انسانی سازمان
عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه
رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان
دبیر کمیسیون تخصصی ماده 1 اعضای هیأت علمی
عضو شورای پژوهشی دانشکده ارتباطات
کارشناس مجری برنامه رادیویی دنیای شیشه ای رادیو گفتگو
معاون محتوایی گردان سایبری معارف بسیج رسانه ملی
عضو شورای پایان نامه و کتاب مرکز تحقیقات سازمان
10 دبیر کمیسون موارد خاص دانشجویی دانشگاه
11  
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
ترجمه کتاب Mass Communication Theory, Foundations, Ferment, and Future
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
Improvement of Social Capital through the Internet in Developing Countries: Case Study of Iran(International Journal of Cyber Society and Education, Vol 4, No 2 (20112011
The Capabilities of New Communication Devices in Development of Informing International Journal of Computer and Information Engineering Vol:2, No:2, 20152015
A survey on the Relationship between Parents\' Media literacy and Media Usage Patterns of Children ' PONTE' International Scientific Researches Journal2015
شناسایی عوامل اعتمادساز خبر سیمامدیریت رسانه1395
استعمار فرانو امتداد استعمار کهنراسخون1393
ارتباطات مردمی پس از جهانی شدن ترجمه communication after globalizationصاحب نیوز1394
«حقوق و سیاستگذاری ارتباطی: مقررات رسانه ها و آزادی بیان» ترجمه مقاله Communication Law and Policy: The state of Research and Theoryندای اصفهان 1394
نقش رسانه در ترویج عفاف و حجابمصاحبه با مجله حلقه وصل1394
سواد رسانه ای در ایرانمصاحبه با سایت گرداب1394
10 رسانه و نفوذخبرگزاری دانشجو 1394
11  شفافیت در مطبوعاتروزنامه ایران1395
12  حقوق شهروندیخبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)1395
13 راهبردهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در رسانه ملیکتاب مجموعه مقالات چشم انداز مدیریت رسانه در ایران1395
14 سواد رسانهای والدین و مصرف برنامه های تلویزیونی کودکان مطالعه موردی شهر تهرانکتاب مجموعه مقالات مدیریت رسانه و مخاطب فعال1396
15 مطالعه معیارهای حرفه ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دناعلوم خبری1396
16 شیوه استفاده «شبکه العربیه » از شگرد تفرق هافکنی در جنگ نرم علیهفصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید1394
17 بازنمایی زنان چادری در سریال های تلویزیونی ایرانیرسانه های دیداری و شنیداری1398
18 بررسی شاخص های عفاف در زنان چادری سریال های تلویزیونی ایرانیفصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات1398
19 بررسی رابطه بین محبوبیت نقش و عفاف شخصیت های زن در فیلم های سینمایی دین و ارتباطات1398
20 تحلیل برنامه عصر جدیدشهروند1398
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
MEDIA AND ULTRAMODERN COLONIALISMWorld Conference on Media & Mass Communication – 2015- 09th -10th April 2015, Beijing China 2015 
(A Study on new communications tools (case study of mobile phone function in IranInternational Conference on Communication and Media Studies 20152015 
Postmodern Colonialism in Communication AgesInternational Conference on Culture, Communication and Transnational Societies2015 
New Communication Devices and Informing International Conference on Multimedia and Human- Computer Interaction ICMHCI 2015 2015 
Media and Colonialismmedia islam and the other religions of the middle east2015 
PARENTS' MEDIA LITERACY AND CHILDRENS' MEDIA USAGE PATTERNSWorld Conference on Media and Mass Communication 2017 20th -22nd April 2017, Kuala Lumpur, Malaysia2017 
راهبردهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در رسانه ملیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه 1395 
رابطه سواد رسانه ای والدین و مصرف برنامه های تلویزیونی کودکان شهرتهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت رسانه 1395 
سواد رسانه ای و رژیم مصرف رسانه ای همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده1397 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
کارآمد سازی و تعالی نیروی انسانی رسانه ملی 1389همکار
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه1391-1393
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 1393 الی 1396
معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانهاز 1396