نام
علی اکبر رزمجو
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
arazmjoo@iribu.ac.ir
تلفن تماس
09121327813
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری روابط بین الملل
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
حزب پان ایرانیست ،1376، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1392، تهران ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران2001-2012)، 1392، تهران ، انتشارات سفیر اندیشه
سیا ست خارجی ا یران نسبت به عربستان از سال 57 تا 85 ( در دست چاپ )
نقش شبکه های مجازی در حوادث سال 88 ایران ، 1396 ، تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
درامدی بر دیپلماسی رسانه ای ایران، 1395 ،تهران ، انجمن آثار و مفاخر ملی
جنگ نرم: ماهیت ، ابعاد ، اهداف و راهکارها ی مقابله با ان
تحلیل ا وضاع ایران و حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 88
گفتمان اصلاح الگوی مصرف
10  شیوه نامه عملی سازی فرمایشات مقا م معظم رهبری درخصو ص صداوسیما
11  ا لگوی بومی توسعه و کارامدی برای دستیابی به اهداف سند چشم ا ندا ز 20 ساله
12  نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
13  گفتمان همت مضاعف ،‌کار مضاعف : رسانه ها و نحوه مواجهه با فرهنگ کار و تلاش¨
14 رسانه های اجتماعی در سفر ، گردشگری و هتلداری " نظریه ، کاربرد و مطالعه موردی " ، 1397 ، تهران ، انتشارات دانشگاه صدا و سیما
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی
استاد نمونه سال 1398 دانشگاه صدا و سیما
تسلط به زبان
ردیفتسلط به زبان
زبان انگلیسی
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
بررسی ائتلاف های سیاسی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری روزنامه خراسان 1392
ائتلاف های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری1358-1388هفته نامه تحلیلی، سیاسی،اقتصادی فرهنگی"تراز"1392
مهارت های ارتباطی همسران در رسانه ملیمجله تحلیل پیام 1393
رسانه وانتخابات مجله تحلیل پیام 1392
الگو های رفتار انتخاباتی، هفته نامه تحلیلی، سیاسی،اقتصادی فرهنگی"تراز"1392
تحلیل محتوای پایگاه خبری بی بی سی فارسی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی فصلنامه مطالعات انتخابات 1392
دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ایفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا )1394
باز نمایی قیام توابین در مجموعه تلویزیونی مختارنامه مجله رادیو تلویزیون 1393
اهرم های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صدا وسیما فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی 1396
10 اسیب شناسی راهبرد سیمای آذری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ارتباطی 1397
11 تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی در نیمه اول سال فصلنامه علوم خبری ( علمی – تخصصی) 1396
12 مقایسه گفتمان خبری وب سایت های فارسی زبان شبکه های بی بی سی و صدای آمریکا در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مجله علمی پژوهشی مطالعات رسانه 1398
13 بررسی حقوقی استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستانفصلنامه علمی _ پژوهشی سیاست و روابط بین الملل 1397
14 جایگاه قانون ارز دیجیتال ملیفصلنامه علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 1398
15 سیاست گذاری افزایش ادراک عدالت رسانه ای مخاطبان محلی از برنامه های شبکه های استانی صدا و سیما : مورد مطا لعه شبکه استانی کرماننشریه علمی پژوهشی رسانه و فرهنگ 1398
16 جایگاه قانون تبادلات ارزی بیت کوین در نظام پرداخت های بین المللی با نگاهی بر قانون ارز دیجیتال در ایرانمجله حقوقی علمی تخصصی دانشگاه اصفهان 1398
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
دیپلماسی عمومی امریکا در تناقض با تحریم همایش ملی اسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی1391 
بررسی حقوقی تصویب لایجه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی ، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی1397 
بررسی حقوق اخلاق رسانه در حل و فصل اختلافات بین المللیهمایش بین المللی صلح و حل منازعه، دانشگاه تهران 1398 
بررسی مسئولیت زیست محیطی دولت عراق در قبال مناطق ریزگردنشین ایران بنابر کنوانسیون های بین المللیهمایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور ، دانشگاه علوم پزشکی زابل1397چاپ شده در سیویلیکا
ارائه سخنرانی با عنوان "چشم انداز رسانه های مقاومت در افق 1414" همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 14141398 
ارائه سخنرانی با عنوان "جایگاه صدا و سیما در شیوه های نوین همکاری و پیشبرد دیپلماسی کشور" همایش جایگاه صدا و سیما در سپهر نظام ارتباطات تغییر یافته ایران اسلامی 1397 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور (بورسیه و آزاد)-(به عنوان ناظر پروژه)ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1392 
فرهنگ ایثار و شهادت در استاد بالا دستی - (‌به عنوان ناظر پروژه )ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1393 
چشم انداز روابط ایران و عربستان در پرتو روی کار آمدن دولت روحانی - (‌به عنوان ناظر پروژه )ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1394 
کتاب انگلیسی "مخاطبان رسانه " - ( به عنوان داور )داوری کتاب1392 
کتاب" درامدی به فلسفه ارتباطات" - ( به عنوان داور )داوری کتاب1392 
" بررسی برنامه تلویزیونی هفت از نظر برجسته سازی جریان های حوزه سینمای ایران استاد راهنما1392 
تحلیل محتوای وب سایت شبکه فارسی بی بی سی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامیاستاد مشاور 1391  
بازنمایی قیام توابین در مجوموعه ی تلویزیونی مختارنامهاستاد راهنما1392 
رویکر خبری برنامه 60 دقیقه بی.بی .سی فارسی نسبت به مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر برنامه ی 60 دقیقه در فاصله ی زمانی مهرماه 1391 تا اسفند 1391استاد راهنما1391 
10 ارائه ی الگوی آموزش مهارت های ارتباطی به همسران در برنامه گلبرگاستاد راهنما1392 
11 باز مهندسی فرایند مدیریت تصویر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد مشاور1394 
12 مقایسه گفتمان خبری سایت های فارسی زبان شبکه های بی بی سی و صدای امریکا در مورد انتخابات ینجمین دوره خبرگان رهبری استاد راهنما1395 
13 عملکرد شبکه خبر صدا و سیما و شبکه بی بی سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هستهای وین استاد مشاور 1394 
14 اسیب شناسی راهبردهای شبکه سحراستاد راهنما1395 
15 مقایسه گفتمان خبری سایت های فارسی زبان شبکه های بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استاد راهنما1395 
16 سیاست گذاری برای شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش عدالت رسانه ای بر مبنای ادراک مخاطبان محلی استاد مشاور 1395 
17 الگوهای رفتاری جوانان ایرانی در سریال تلویزیونی لیسانسه ها با وضع مطلوباستاد راهنما1396 
18 تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در وب سایت های خبرگزلری صدا و سیما ، ایرنا ، و بی بی سی فارسی در نیمه اول سال 1395 استاد راهنما1396 
19 تجارت مرزی و تغییراتِ در جهان‏زیست خانواده در شهرستان مریوانداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
20 تجارب زیسته والدین دانش اموزان دختر دوره متوسطه از اسیب های فرهنگی داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
21 ارتباط کارکرد ارتباط اجتماعی رسانه ملی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
22 طراحی و شکل گیری رویداد رسانه ای: مطا لعه موردی پوشش رساته ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی بی سی فارسی 21 اوریل 2011داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
23 مقاله مقایسه¬ی ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره¬های بین‌المللی تبلیغاتداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
24 نقش رسانه در تسهیل مدیریت بحرانداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
25 ¬¬بازتاب اخبار بیماری‌های قلبی و عروقی در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های ایران و جام جم در سال 90داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
26 " تحلیل پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوبداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
27 نقش رسانه های جمعی بر ارتفای سطح سواد زیست محیطی معلمان مقطع راهنمائی شهر تهران داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
28 عوامل مؤثر بر زیبایی‌شناسی تدوین فیلم "(مطالعه موردی: تأثیر فن‌آوری تدوین دیجیتالی) داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
29 " فرآیند رسانه ای شدن دین و رسالت رسانه ملیداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
30 تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با اعتماد و مشارکت سیاسی جوانانداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
31 فضای مجازی و هویت دانشجویان؛ بررسی مقایسه¬ای دانشجویان سه دانشگاه شهرستان قوچانداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
32 تبیین تاثیرات رسانه بر خط مشی عمومی با استفاه ترکیبی‎ از نظریه چارچوب‎بندی رسانه و چارچوب خط ‎مشی رواییداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
33 مدیریت شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه نوین و سیاستگذاری پیرامون آن با استفاده از روش فرایند شبکه ای تحلیلداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
34 مقایسة برساخت رسانه‌ای منازعة سوریه در اخبار تلویزیونی صداوسیما ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسیداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
35 شناسایی ذهنیت بینندگان سریال کلاه پهلوی با روش کیو داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
36 رسانه و بعد اجتماعی امنیت داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
37 تحلیل و خوانش دینی فرم درسینما داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
38 تحلیل پیامهای تبلیغاتی دوره یازده ریاست جمهوری داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
39 نقش رسانه در مشارکت و توسعه سیاسی داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
40 رسانه موسیقی و جوانان ایرانی ;تمرکز بر موسیقی در تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
41 ارزیابی و تحلیل عملکرد کارایی شبکه های تلویزیونی و ارائه راهکار های بهبود و ارتقاء عملکردداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
42 بررسی شخصیت حقوقی انجمن مقامات نظارت بر پخش رادیویی وتلویزیونی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(آیبراف) در حقوق بین¬الملل داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
43 بررسی نقش عوامل درون¬سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبرداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
44 بایسته های اخلاقی خبرهای رادیویی از منظر قرآن کریمداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
45 ارزیابی و تحلیل عملکرد کارایی شبکه های تلویزیونیداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
46 فرآیند رسانه ای شدن دین و رسالت رسانه ملیداوری مقاله علمی پژوهشی1394 
47 نقش تبلیغاتِ بازرگانی در مدیریت بدنداوری مقاله علمی پژوهشی1394 
48  بررسی نقش رسانه ها در همدلی و همزبانی دولت و ملت94، مجله پژوهش های ارتباطی داوری مقاله علمی پژوهشی1394 
49 " باز نمایی جامعه ی ایران در فیلم های ایرانی برنده جایزه اصلی بهترین فیلم از جشنواره ای کن، ونیز، برلین ومراسم اسکار داوری مقاله علمی پژوهشی1394 
50 " مقاله نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی و غیر کاربرانداوری مقاله علمی پژوهشی1395 
51 تدوین مأموریت و چشم انداز مطلوب سازمان رسانه ای، مورد مطالعه؛ شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
52 بررسی تأثیر اثربخشی تبلیغات رسانه‌‌ها (صدا و سیما)درمیزان گرایش مصرف‌کنندگان بهمصرف کالاهای داخلی داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
53 بررسی نقش احساس تنهایی و ویژگیهای شخصیتی در وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
54 کمربند اقتصادی جاده ابریشم : پیامدها برای ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
55 مقایسه بخش خبری مشروح سی ان ان ، الجزیره عربی و بی بی سی فارسی با خبر 21 شبکه یکداوری مقاله علمی پژوهشی1396 
56 امکان سنجی و ماهیت مسئولیت مدنی رسانه ناشی از فرصت از دست رفته در حقوق ایران و فقهداوری مقاله علمی پژوهشی1396 
57 نقش رسانه های اجتماعی در تحمل اجتماعی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
58 " پویانمایی با ساخت¬های «دیرین، دیرین» داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
59 استفاده از برنامه های شبکه های تلویزیون ماهوارهای : دگرگونی در باورها ، نگرشها و رفتار های دینی دختران نوجوان تهرانیداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
60 مقایسه ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره های بین المللی تبلیغات در سال 2011داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
61 اسیب شناسی نظام اموزش حین خدمت ( مستمر ) کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد راهکارهای مناسبداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390  
62 بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی الکترونیک در واحدهای روابط عمومی سازمان صدا و سیما( تهران و مرکز) داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
63 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضد دخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
64 بررسی ارزیابی مدیران و تهیه کنندگان شبکه اول سیما و صاحبنظران رسانه از سیاست های برون سپاری برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
65 ادامه اشتغال کارکنان بازنشسته سازمان صدا و سیما با بیش از 25 سال خدمت : فرصت یا تهدیدداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
66 بررسی دیدگاهای اساتید و کارشناسان ارتباطات در خصوص برجسته سازی اخبار و رویدادهای خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران مربوط به مسائل امنیت اجتماعی ، حجاب ، تورم و گرانی ، انتخابات مجلس هشتم ، سفرهای استانی رئس جمهورداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
67 بیشنهاد الگوی مطلوب برنامه های دینی کودکان7(-12 ساله ) در تلویزیون بنا بر آرای کارشناسان و خبرگانداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392  
68 تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع جنبش اشغال وال استریت توسط سایت بی، بی، سی فارسی و بخش فارسی سایتهای خبری پرس، تی ، وی و صدای آمریکا طی سه ماه مهر ، آبان و آذر سال1390 (23/9/2011الی22/12/2011)داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392 
69 مقایسه گفتمان رسانه ای امریکا و عربستان در باره نقش ایران در تحولات خاور میانه با تحلیل گفتمان وب سایت های فارسی صدای امریکا و العربیهداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392 
70 آسیب شناسی دیپلماسی رسا نه ای ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1394 
71 اجرای نظام ییشنهادات داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
72 باز نمایی غرب در اخبار شبکه یک داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
73 آسیب شناسی تولید و پخش گزارشهای تحقیقی خبری در واحد مرکزی خبر داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
74 رابطه استفاده کارکنان صدا و سیمای مر کز همدان از شبکه های اجتماعی و عملکرد شغلی آنها داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
75 نقش شبکه های اجتماعی در مذاکرات هسته ای وین با تاکید بر دیپلملسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
76 باز نمائی ایران در دوره پهلوی دوم و دوران انقلاب اسلامی در مستند های سیاسی شبکه فارسی زبان غیر ایرانی من و تو :مطاله موردی مستند انقلاب 57 داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1396 
77 ارزیابی راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
78 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی داوری مقاله علمی پژوهشی1396  
79 تحلیل انتقادی نظریه های تاثیر نظام استبدادی بر خلقیات ایرانیان استاد مشاور 1395رساله دکترا
80 تحلیل گفتمان نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظره های تلویزیونی استاد راهنما1397 
81 تحلیل محتوای مستند های تبلیغاتی نامزد های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران استاد راهنما1397 
82 راه کارهای نقش آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیلاستاد راهنما1397 
83 شیوه های مطلوب استفاده از شهروند خبرنگار در بخش خبری 20:30استاد راهنما1397 
84 نقش و چگونگی تاثیر گذار فرهنگی شبکه های سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی بر خانواده های ایرانی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
85 ارزیابی راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
86 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
87 فرآیند موفقیت تیمی در تیم‌های برنامه‌ساز تلویزیونی داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
88 نحوۀ بازتاب اخبار علم و فناوری در بخش خبری ساعت 20 شبکۀ چهار سیما داوری مقاله علمی پژوهشی1397  
89 آسیب شناسی دیپلماسی رسانه¬ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه خاورمیانه در عصر جهانی شدن داوری مقاله علمی پژوهشی1397  
90 بازیگران سواد رسانه ای در اتحادیه اروپا (مطالعه عناصر سواد رسانه ای در اتحادیه اروپا طی سال های 2000 تا 2017) داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
91 نگاهی زبان شناختی به برنامه‌های محلی صدا و سیمای مرکز ایلام داوری مقاله علمی پژوهشی1397  
92 مطالعه و بررسی فرصت ها و چالش های فرا روی کاربران در شبکه های اجتماعی داوری مقاله علمی پژوهشی1397  
93 تحلیل گفتمان سیاست‏های ارتباطی شبکه یک سیما در پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
94 ارزیابی کفایت تعداد شاخص های کلیدی عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش برناردو داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
95 بررسی رابطه ی بین کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فردی در برنامه های کارآفرین آموزشی تلویزیون داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
96 بررسی سبک رهبری مشارکتی و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمانهای رسانه ای» «مطالعه موردی سازمان صداوسیما داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
97 مدل ارتباطی شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی دست اندرکاران برنامه ورزشی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایرانداوری مقاله علمی پژوهشی1397 
98 ایران در مجازی کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام داوری مقاله علمی پژوهشی1397 
99 شناسایی راهکارهای سازمان صداوسیما برای پدید آوردن احساس نیاز در مخاطبان نسبت به افزایش سواد رسانه‌ای در مواجهه با فضای مجازی داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
100 سازمان های رسانه ای و چالش سیاست گذاری؛ مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه آسیب شناسی سیاست‌گذاری سازمان صدا و سیما در ایرانداوری مقاله علمی پژوهشی1398 
101 تحول در رسانه‌های جمعی و تاثیر آن بر جامعه‌پذیری سیاسی داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
102 بررسی روند جدایی جریان ملی‌گرا از ائتلاف انقلابی در دوران تثبیت و نهادسازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
103 الگوی مطلوب بسته خبری رهبری ایران در بخش های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایرانداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1396 
104  بررسی تطابق جایگاه زنان در سریال کیمیا با معیارهای افق رسانهداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
105 شیوه های افزایش سهم شبکه استانی نور در سبد مصرف رسانهای مخاطبان داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
106 میزان اعتماد مخاطبان به اخبار شبکه های استانی ( مورد ماعه شهر اراک ) داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
107 راهنمای تولید برنامه تلویزیونی ویژه نوجوانان بر اساس معیار های سواد رسانه ایداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
108 بررسی نحوه بازنمایی اخبار محیط زیست بخش خبری ساعت 13 شبکه خبر در سال 96 داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
109 دگردیسی نظریه های ارتباطی از رسانه های سنتی به رسانه های نوین : مطالعه تطبیقی برجسته سازی تلویزیون و ترند توییتری داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
110 ارائه راهبردهای مطلوب چگونگی تصویرپردازی نظام حاکم بر عربستان سعودی در شبکه العالم داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
111 ارزیابی عملکرد شبکه تلویزیونی ایران کالا در ترویج اقتصاد مقاومتیداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1397 
112 راهکار های افزایش حضور موثر رسانه ملی در فضای مجازی داوری مقالات علمی - تخصصی و ترویجی 1396 
113 سیاست¬های مطلوب رسانه¬ای شبکه برون¬مرزی هیسپان¬تی¬وی «با رویکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» داوری مقالات علمی - تخصصی و ترویجی 1397 
114 مدل رابطه ای مدیریت اخلاق مدیران و حل بحران در سازمان های رسانه ای داوری مقالات علمی - تخصصی و ترویجی 1397 
115 چرخه دمینگ در رصد و پایش هوشمند رسانه اخلاقی داوری مقالات علمی - تخصصی و ترویجی 1397 
116 نقش شبکه افلاک در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان داوری مقالات علمی - تخصصی و ترویجی 1398 
117 نقد روش شناختی، الگویی در ارزیابی مطالعات رسانه ای داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
118 الگوی مطلوب تولید و پخش آگهی های بازرگانی در صدای مراکز استانی داوری مقاله علمی پژوهشی 1398 
119 چارچوب‌بندی سلامت در برنامه‌هابرنامه‌های گفتگو محور ترکیبی تلویزیون مورد مطالعه: برنامه ضربانداوری مقاله علمی پژوهشی1398 
120 مولفه های بصری در وبگاه های دینی اسلامی و مسیحی داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
121 سیاست‌ پژوهی گسترش سواد رسانه‌ای در کشورهای پیشگام و کشورهای مشابه ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
122 سنجش سواد خبری دانش آموزان شهر تهران با رویکرد شناختی داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
123 نقش کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» در ارتقاء ابعاد چهارگانه سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل نقش کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» در ارتقاء ابعاد چهارگانه سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اردبیل داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
124 سنجش میزان سواد سلامت شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن: با تأکید بر سواد رسانه‌ای داوری مقاله علمی پژوهشی1398 
125 رابطه سواد رسانه‌ای و مصرف رسانه ای با جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تبریزداوری مقاله علمی پژوهشی1398 
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
عضو شورای فرهنگ عمومی دا نشگاه فردوسی ( سالهای 74 – 75 )  
مسئول و سردبیر راد یو صدای زا ئر ( سال 75 – 76 )  
مسئول و سردبیر برنامه عصر بخیر خراسان ( سال 75 )  
عضو شورای طرح و برنامه راد یو خراسان ( سال 75 )  
مسئول و سردبیر برنامه های سیا سی و دفاع مقدس شبکه جوان ( سال 76 )  
عضو شورا ی طرح و برنامه شبکه جوان ( سال 76 – 83 )  
مدیرآموزش و پژوهش مرا کز صدا و سیما ( سال 76 – 77 )  
عضو شورای هماهنگی پژوهشهای صدا و سیما ( سال 77 – 78 )  
عضو کمیته های تخصصی تهیه کنند ه گی راد یو و تلویزیون – د بیری خبر، طی ا یام استخدام متمرکز در صداو سیما ( سال 80 – 83 )  
10 دبیر کمیته جشنواره شبکه جوان ( سال 80 – 83 )  
11 مدیر مسئول و سردبیر نشریه نما ( سال 76 – 77 )  
12 مدیر با شگاه را د یوئی جوان ( سال 78 – 83 )  
13 همکاری فعال با هسته و هیئت مرکزی گزینش صدا و سیما به عنوان مصاحبه گر( سال 77 – 83 ) 
14 مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان( سا لهای 87-90 )  
15 عضوشورای تامین استان زنجان (سا لهای 87-90 ) 
16 مشاور مد یر عا مل سروش در ا مور برنامه ریزی نظارت و هدا یت و ارزیابی د فتر نما یند گی سروش در ا ستان زنجان( طی سالهای 87- 90) 
17 مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد بزرگدا شت شهدای روحانی و ایثارگر استان زنجان ( سال 87 )  
18 رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد مر کزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در استان زنجان ( سال 87 )  
19 رئیس کمیسیون فرهنگی- پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان( سال 87 ) 
20 عضو ستاد صیانت استان زنجان( سال 88 )  
21 عضو شورای ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر استان زنجان ( سال88 ) 
22 معاون ارتباطات و اطلاع رسا نی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای ا ستان زنجان سا لهای88-89 
23 عضو شورای اطلاع رسانی استان زنجان ( سال 89 ) 
24 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دا نشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان( سالهای 89- 90) 
25 عضو هیئت امنای انجمن خد مات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور از( سال 89 تا حال ) 
26 عضو هیئت مدیره انجمن مفا خر کشور از( سال 89 تا حال)  
27 عضو صندوق حمایت از پژوهشگران کشوراز( سال 89 تا حال ) 
28 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشکده صدا و سیما(سال 1390) 
29 مشاور مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(سال 90) 
30 مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درامور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور( 91 ، 92) 
31 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه صدا و سیما( 1391 تا حال ) 
32 عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما 
33 مدیر کل امور نمایندگی های سازمان صدا و سیما در خارج از کشور(92-93) 
34 قایم مقام معاونت مجلس و امور استان های سازمان صدا و سیما (95-94) 
35 دبیر کمینه ی تخصصی ایرانیان سازمان صدا و سیما (95-94) 
36 دبیر کمیته ی ستاد بحران معاونت امور مجلس و استان های سازمان صدا و سیما (95-94) 
37 دبیر ستاد انتخابات معاونت امور مجلس و استان های سازمان صدا و سیما (94-95) 
38 عضو شورای پژوهشی دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما ، سال (1394-1395) 
39 عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه صدا و سیما ، سال(96)