نام
احمد سفلایی
گروه آموزشی
هنرهای دیجیتال
پست الکترونیک
asoflaei@iribu.ac.ir
تلفن تماس
021-22014756
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری پژوهش هنر
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
کارشناسی تولید انیمیشن
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
مدیر گروه هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما معاون آموزش و پژوهش دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما رییس دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما عضو هیئت داوران بخش دانشجویی جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 1393 عضو هیئت داوران بخش دینی جشنواره بین المللی پویانمایی تهران1395 دبیر بخش پایان نامه های علمی جشنواره بین المللی پویانمایی تهران1397 عضو هیئت داوران نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویریونی 1396 عضو هیئت انتخاب دومین و پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1389 و 1391 دبیر بخش علمی ششمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی 1395 قائم مقام دبیر اولین جشنواره بین المللی هنرهای اسلامی 1391
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
کتاب جهان فرانو تالیف کتاب نگاره های خیال تالیف کتاب آموزه های خیال تالیف کتاب مرجع پرده سبز ترجمه مقاله “Analysis of the Apparent Formability of Good and Evil Forces in Iranian Myths to be Reflected in the Design of Puppet Show Characters” مقاله : A comparative examination of the human figure In the School of Baghdad and that of Herat مقاله : Meta-Media and The Sprit of Era
تسلط به زبان
ردیفتسلط به زبان
انگلیسی