نام
مصطفی یار محمودی
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
yarmahmoudi@iribu.ac.ir
تلفن تماس
2216-8572
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکترا
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
رئیس دانشکده سینما و تاتر دانشگاه هنر، معاون آموزشی حوزه هنری و موسس هنرستان های هنری، دانشکده سوره و ... مدیر تولید فیلم های سینمایی بنیاد جانبازان، قائم مقام و معاون مرکز آموزش فیلم سازی وزارت ارشاد (باغ فردوس)، مدرس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده هنر دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد و ...