نام
داود نعمتی انارکی
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
nemati30@yahoo.com
تلفن تماس
22168583
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
کارشناسی ارتباطات اجتماعی ( گرایش روزنامه نگاری )
کارشناسی ارشد ارتباطات ( گرایش تحقیق در ارتباطات )
دکترای علوم ارتباطات (گرایش ژورنالیسم)
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
استاد نمونه دانشکده صداوسیما درسال 87 13
استاد نمونه دانشکده صدا وسیما در سال 1386
پژوهشگر نمونه دانشکده صداوسیما در سال 1390
پژوهشگر نمونه دانشکده صداوسیما درسال 1388
برگزیده ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت در بخش تجربه های مدیریتی (سال 1387) عنوان تجربه مدیریتی : شیوه نوین در مدیریت ارتباطات مردمی ؛ طرح ملی 162 صدا وسیما .
رتبه اول جشنواره خبر در بخش تحقیقات و مقالات علمی در سال1380
ارائه دهنده طرح پروژه ملی 162 سازمان صدا و سیما ومدیر اجریی پروژه که در سال 1380 به بهره برداری رسید.
مدیر نمونه معاونت ارتباطات و امور بین الملل صدا و سیما در جشنواره شهید رجایی - سال 1381
کارشناس برتر روابط عمومی در کشور به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال1376
10  برگزیده جشنواره چهره های علمی- فرهنگی استان گلستان(شهرستان کلاله) در سال1383
11 برگزیده ویژه یازدهمین و دوازدهمین جشنواره سینمای جوانان ایران در بخش فیلمنامه (سالهای1371و1372)
12  مدیر گروه علمی کاربردی دانشکده صداوسیما (مرکزعلمی کاربردی رسانه)از اردیبهشت 1385 تا شهریور 1386
13 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه ارتباطات دانشکده صداوسیما 1390- 1386
14 عضو شورای سیاستگذاری ، کمیته علمی و دبیر اجرایی همایش رسانه وجنگ نرم – دانشکده صداوسیما ( 1390 – 1389 )
15 مدیر تحریریه فصلنامه علمی رادیو و تلویزیون از انتشارات دانشکده صداوسیما (1385)
16 عضو شورای علمی فصلنامه رادیو وتلویزیون (1385 وادامه دارد)
17 17. مدیر گروه ارتباطات مرکز آموزش عالی شهر وابسته به شهرداری تهران (1383-1382)
18  مدیریت بخشهای مختلف روابط عمومی و معاونت ارتباطات وامور بین الملل صدا وسیما در یک دوره 10 ساله (1382- 1371) : • مدیر ارتباطات روابط عمومی سازمان صداوسیما درسالهای 1382- 1378 • مدیر اداره هماهنگی روابط عمومی های کل سازمان صدا وسیما(1376-1374) • مدیر پژوهش و برنامه ریزی روابط عمومی صدا وسیما (1376) • مسئول واحد مطبوعات و ارتباطات مردمی روابط عمومی صداوسیما – سالهای 1375- 1373 • طراح و مدیر پروژه طرح ملی162 روابط عمومی صدا و سیما (1380-1376) • دبیر سه همایش آموزشی مدیران روابط عمومی های صدا و سیما (1377- 1375) • مدیر 130پروژه تحلیل محتوای نظرات مردمی نسبت به برنامه ها ی سیما(1383- 1381) . این تحقیقات در سال 1383 از سوی وزارت ارشاد مقام اول تحقیقات علمی روابط عمومی ها را به خود اختصاص یافت .
19 عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران (1380-1375)
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
تالیف کتاب «رسانه و خبر» مشترک با دکتر علی اکبر فرهنگی (در مرحله حروفچینی )
تالیف کتاب «شناخت روابط عمومی» (در مرحله انتشار) – مرکزآموزش صداوسیما
نگارش بیش از 60 مقاله در موضوعات علمی – اجتماعی – سیاسی- فرهنگی در مطبوعات
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
ارائه الگوی مناسب مدیریت خبرتلویزیون ازدیدگاه کارشناسان " مطالعه موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران "فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دولتی0
تاثیر فناوری های نوین رسانه ای بر "قطب خبری " شدن تلویزیون در جامعه ( باتاکید برسند افق رسانه) »فصلنامه علمی - پژوهشی " پژوهش های ارتباطی"1388
طراحی مدل کاربردی و اثربخش اخبار سیمای جمهوری اسلامی با رویکرد به استراتژی‌های سند افق رسانهفصلنامه علمی - پژوهشی بصیرت1388
روابط عمومی توسعه؛مناسبات ارتباطی با محیط پیرامونی-1389
حلقه های فکری و ضرورت پ‍ژوهش های گروهی-1389
مولفه های تحکیم اعتماد عمومی به برنامه های خبرص صداوسیمافصلنامه رادیو وتلویزیون1388
نقش ارزش های اجتماعی ، اخلاقی در آگهی های بازرگانی تلویزیونیفصلنامه اندیشه رسانه0
طرح ملی 162 رسانه ملی ؛ شیوه ای نوین در برقراری ارتباط مخاطبان با رسانه ملی-1387
تبلیغ در روابط عمومی ؛ رویکرد اطلاع رسانی- 1387
10 گفتمان سازی رسانه های خبری غرب علیه ایران ؛ انگاره سازی و جنگ نرم-1387
11 مطالعه تاثیرات رسانه ها،نقش رسانه درتغییر جهت گیری دولتهافصلنامه علمی رادیو وتلویزیون1385
12 نقش رسانه های گروهی در اطلاع رسانی و عوامل بروز بی اعتمادی مخاطب نسبت به خبرفصلنامه پژوهش و سنجش1380
13  رسانه های تصویری و تغییرات فرهنگیدیدار1375
14  تاثیر تبلیغات بازرگانی رسانه های همگانی بر مخاطباندیدار1374
15 مشارکت سیاسی و راهکارهای رسانه ای-1383
16 فناوری ارتباطات، آموزش و تسریع فرآیند دانش و اطلاعات-1386
17 تله تکست چیست ؟ از قافله ورود به جامعه اطلاعاتی عقب نمانیمروزنامه جام جم1379
18 مقایسه فضای ارتباطات سیاسی دوران جنگ سرد و عصر جهانی شدنفصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی0
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
استاد راهنمامطالعه تطبیقی ساختار برنامه خبری ساعت 20:30 شبکه دوم سیما و برنامه خبری ساعت 22 شبکه سوم سیما با رویکرد به ویژگیهای نرم خبر- دانشجو : جواد وحدانی وش دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنماویژگیهای متقاعد گرانه مولفه های ارتباط در تبلیغات تلویزیون بانک های کشور ؛ بررسی مولفه های مربوط به پیام ، منبع و مخاطب در تبلیغات بانک های ملی و ملت - دانشجو :حسین شریف زادگان دانشجوی کارشناسی ارشد تبلیغات تلویزیونی وبازاریابی ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنمابررسی ارزش های اجتماعی ( اخلاقی) مطرح شده در آگهی های بازرگانی تلویزیون ومقایسه آن با دستورالعمل تهیه وساخت آگهی های بازرگانی صدا وسیما – دانشجو : نادعلی مرادی – رشته کارشناسی ارشد تبلیغات تلویزیون وبازاریابی ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنماآسیب شناسی گزارشهای خبری سیمای استانی اشراق بارویکردبه مولفه های حرفه ای گزارشگری- دانشجو: رقیه امیری – رشته کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنمابررسی ارتباط سبک رهبری مدیران گروهها و خلاقیت تهیه کنندگان در معاونت صدا – دانشجو : مجیدخبازی نیاسر – رشته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنماباز نمایی حقوق بشر در دو سایت خبری بی بی سی فارسی و رادیو فردا با رویکرد اخبار مرتبط با ایران- دانشجو : محمدمهدی نادری – رشته کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنمابررسی عوامل موثر بررفتاررای دهندگان با تاکید بر دوعامل تبلیغات و ویژگی شخصی – قومی (موردبررسی : کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در استان گلستان) – دانشجو : احمد قلیش لی – دانشجوی کارشناسی تبلیغات تلویزیونی وبازاریابی ؛0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنما بررسی عوامل موثر بر گرایش مردم آبادان وخرمشهر به کانال های ماهواره ای کشورهای عراق وکویت – دانشجو: احمد اماره – دانشجوی کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
استاد راهنماتحلیل نشانه شناختی مصرف گرایی در برنامه تلویزیونی به خانه برمی گردیم – دانشجو : معصومه ملائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
10 استاد راهنمابررسی ارتباط بین وضعیت پوشش وآرایش زنان تهرانی ومصرف رسانه ای آنها – دانشجو : محمد حسنی - کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
11 استاد راهنماسنجش سواد اطلاعاتی کارکنان خبری سازمان صداوسیما ( مطالعه موردی ؛ دبیران خبر و خبر نگاران معاونت سیاسی ) دانشجو : جعفرصادقی - کارشناسی ارشد ژورنالیسم0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
12 استاد راهنمابررسی انطباق عکس های خبری قاب تصویر ( مدالیون) بخش خبری 21 سیما با متن خبر ( مطالعه موردی ؛ بحران سیاسی کشورهای عربی ) - دانشجو : منصوره قره داغی - کارشناسی ارشد ‍ورنالیسم0 راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
13 استاد راهنماتاثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر انگیزش کارکنان در معاونت سیما – دانشجو : محمد رضا حسنی فخر - کارشناسی ارشد مدیریت رسانه0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
14  استاد راهنمابررسی نقش و جایگاه روابط عموی الکترونیک در واحدهای روابط عمومی سازمان صدا وسیما ( تهران ومراکز ) - دانشجو : اکبر مهری - کارشناسی ارشد مدیریت رسانه0راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد