نام
محمد ابراهیم صادقی علویجه
گروه آموزشی
مهندسی رسانه
پست الکترونیک
mesadeghi@iribu.ac.ir
تلفن تماس
-
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
کارشناسی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
مقطع دکترا دانشگاه امیرکبیر
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه دانشگاه صدا و سیما
مسئول بخش صدا گروه مهندسی رسانه (دانشکده فنی و مهندسی رسانه)
از تاریخ 20/8/1388 تا تاریخ 9/12/1389 مدیر امور آموزش دانشکده صدا و سیما
مسئول پژوهش گروه مهندسی رسانه
دبیر دومین کنفرانس مهندسی رسانه
رئیس اولین کنفرانس مهندسی رسانه
دبیر کمیته انضباطی دانشکده صدا و سیما
مهندس کارشناس در اداره کل پشتیبانی فنی سازمان صدا و سیما
مشاور مخابراتی مرکز تحقیقات مسکن
10 مشاور شرکت تکتا
11 از تاریخ 1/3/1392 مشاور اداره کل فناوری اطلاعات سازمان صدا و سیما
12 تا تاریخ 31/1/1392 مدیر فنی و انفورماتیک دانشگاه صدا و سیما
13  تا تاریخ 31/1/1392 مدیر فنی و انفورماتیک معاونت آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما
14  عضو کمیته منتخب دانشکده فنی و مهندسی رسانه دانشگاه صدا و سیما
15  همکاری (بصورت پروژه) با مرکز تحقیقات مخابرات ایران
16  همکاری (بصورت پروژه) با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
17 همکاری (بصورت پروژه) با مرکز تحقیقات نیرو (انرژی های نوین)
18  همکاری (بصورت پروژه) با زیرمجموعه های وزارت صنایع (انرژی های نوین)
19 همکاری با بخش آکوستیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
20 همکاری با بخش شتاب نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
21 همکاری با اداره کل جهاد خودکفایی سازمان
22 همکاری با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (تحقیقاتی)
23 همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران (تحقیقاتی)
24 همکاری با دانشگاه تهران (تحقیقاتی)
25 همکاری با دانشگاه تربیت مدرس (تحقیقاتی)
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
ترجمه کتاب The Art of Digital Audio
ویراستاری کتاب آرایه های میکروفنی
تالیف کتاب صدای دیجیتال (در حال کار)
تالیف کتابجه RFID و کاربردهای آن
بازنویسی کتاب آکوستیک معماری دکتر لیاقتی
بازنویسی کتاب آکوستیک معماری دکتر لیاقتی
تحقیق در مورد EMC و طراحی اولیه اتاق تست آنتن
تحقیق در مورد وضوح صدای خارج شده از ماسک ضد گاز
تالیف جزوه المپیاد فیزیک
10 تحقیق در مورد انتقال دیتا در تونل های زیر زمین
11 تحقیق در مورد بهبود کیفیت تصاویر با استفاده از روش ماهواره های IKONOS
12 تحقیق در مورد همزمان سازی دستگاه های شتاب نگار از طریق GPS
13  پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) : طراحی یک استودیوی تلویزیونی با استفاده از نرم افزار ODEON
14 پایان نامه کارشناسی ارشد ( استاد مشاور ) : سیستم های ANC باند باریک
جوایز و سوابق بین المللی
ردیفجوایز و سوابق بین المللی
همکار ثبت اختراع طراحی یک نوع اجرای شیشه های دوجداره
تسلط به زبان
ردیفتسلط به زبان
مسلط به زبان انگلیسی
آشنایی به زبان عربی
آشنایی اولیه به زبان اسپانیایی
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
ANC-0
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
Active Noise Control in a kiosk-0 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
مجریاجرای سیستم RFID0 
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
تدریس درس الکترونیک 1 
تدریس درس آزمایشگاه الکترونیک 1 
تدریس درس الکترونیک 2 
تدریس درس آزمایشگاه الکترونیک 2 
تدریس درس مدارهای الکتریکی 1 
تدریس درس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 
تدریس درس اصول اندازه گیری الکتریکی 
تدریس درس آزمایشگاه اصول اندازه گیری الکتریکی 
تدریس درس سیستم های انتقال مخابراتی 
10  تدریس درس آزمایشگاه اصول مخابرات 
11 تدریس درس اصول مخابرات و مدارهای مخابراتی 
12 تدریس درس آکوستیک 1 
13  تدریس درس آکوستیک 2 
14 تدریس درس آزمایشگاه آکوستیک 
15  تدریس درس نویز آکوستیکی و روش های کنترل آنکارشناسی ارشد مهندسی صدا دانشگاه صدا و سیما
16 تدریس درس آکوستیک معماریکارشناسی ارشد مهندس صدا دانشگاه صدا و سیما
17 تدریس درس اندازه گیری آکوستیکی کارشناسی ارشد مهندسی صدا دانشگاه صدا و سیما
18  تدریس درس شناسایی تجهیزات صوتی 
19 تدریس درس صدای دیجیتال