اطلاعات پایان نامه

به‌کارگیری موعظه در درام دینی بر اساس رویکرد اتوس

نام:
احسان
نام خانوادگی:
تندگام
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
به‌کارگیری موعظه در درام دینی بر اساس رویکرد اتوس
تاریخ دفاع:
1397/07/22
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: