اطلاعات پایان نامه

سیره تبلیغی امام رضا (ع) در مواجهه با ادیان و مذاهب و روش‌های بکارگیری آن در رسانه ملی

نام:
مرتضی
نام خانوادگی:
طاهری
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
سیره تبلیغی امام رضا (ع) در مواجهه با ادیان و مذاهب و روش‌های بکارگیری آن در رسانه ملی
تاریخ دفاع:
1397/07/04
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: