اطلاعات پایان نامه

چگونگی اقتباس روایت فیلمی از روایت دینی با بررسی موردی سریال میوه ممنوعه

نام:
نقی
نام خانوادگی:
خوش خلق
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
چگونگی اقتباس روایت فیلمی از روایت دینی با بررسی موردی سریال میوه ممنوعه
تاریخ دفاع:
1398/03/20
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: