اطلاعات پایان نامه

مطالعۀ روایت چند¬صدایی و زمینه¬های ایجاد آن در مجموعه¬های نمایشی تلویزیون با تاکید براصل مکالمه¬ای میخاییل باختین (مطالعۀ موردی مجموعۀ وضعیت¬سفید )

نام:
محمد
نام خانوادگی:
پایدار
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعۀ روایت چند¬صدایی و زمینه¬های ایجاد آن در مجموعه¬های نمایشی تلویزیون با تاکید براصل مکالمه¬ای میخاییل باختین (مطالعۀ موردی مجموعۀ وضعیت¬سفید )
تاریخ دفاع:
1397/12/20
شماره ثبت کتابخانه:
1839
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: