اطلاعات پایان نامه

راهکارهای انگیزش کارکنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در فرایند تسهیم دانش به کمک تکنیک های بازی وار سازی

نام:
توحید
نام خانوادگی:
سلطانی چوبقلو
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
راهکارهای انگیزش کارکنان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در فرایند تسهیم دانش به کمک تکنیک های بازی وار سازی
تاریخ دفاع:
1397/11/16
شماره ثبت کتابخانه:
1827
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: