اطلاعات پایان نامه

واکاوی سیره نبوی در یک مدل ارتباطی

نام:
ابراهیم
نام خانوادگی:
داودی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
واکاوی سیره نبوی در یک مدل ارتباطی
تاریخ دفاع:
1391/07/04
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: