هفته پژوهش در دانشگاه صدا و سیما

  • سال ساخت:
    1397
  • مدت:
    12 دقیقه
  • ساختار:
    ترکیبی
شبکه 4 سیما

گزارش آیین بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه صدا و سیما در برنامه فوتون شبکه 4 سیما