گپ خند

  • سال ساخت:
    1397
  • مدت:
    1 دقیقه
  • ساختار:
    ترکیبی
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
استاد راهنما:دکتر کاظم نظری

پروژه کارشناسی دانشجو محمدمعین باب الحوائجی