دانشگاه صدا و سیما میزبان برترین های المپیاد سواد رسانه ای کشور

  • سال ساخت:
    1397
  • مدت:
    1 دقیقه
  • ساختار:
    ترکیبی
روابط عمومی المپیاد با راهنمایی دکتر بشیر حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما
استاد راهنما:دکتر بشیر حسینی

دکتر اسفندیاری در دیدار با برترین های المپیاد دانش آموزی سواد رسانه: استخدام در رسانه ملی باید از طریق دانشگاه صدا و سیما انجام شود.