دانشگاه صدا و سیما در یک نگاه

  • سال ساخت:
    1397
  • مدت:
    3 دقیقه
  • ساختار:
    ترکیبی
کاری از دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیما با هدایت دکتر کاظم نظری و مهندس شعیب حسینی
استاد راهنما:دکتر کاظم نظری و شعیب حسینی

کلیپ آشنایی با دانشگاه صدا و سیما