با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ضمن تبریک مجدد روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تشکر از فعالیت‎ها و اهتمام اعضای هیأت علمی در زمینه‎ه...

هیأت‌های ممیزه دانشگاه‌ها متولی فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی به دانشیاری و استادی، هستند و پرونده فعالیت‌های چهارگانه اساتید برای بررسی و اعطای مرتبه بالا...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احمد ضابطی جهرمی، استاد تمام دانشگاه صداوسیما، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان استاد نمونه کشور در شاخه هنر و رس...

ضمن تبریک روز معلم و گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد شهید علامه مرتضی مطهری (ره) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران، از آنجا که امسال به دلیل شیوع ویروس کر...

چالش های مدیریت فیلم و سریال در رسانه ملی

سال 1399 شمسی با پدیده عجیبی در سراسر دنیا به نام کرونا آغاز شد. ویروسی که با همه کوچکی خود دنیا را به تسخیر خود درآورده وهمه ابعاد زندگی انسان ها را تحت تاثیر ...

تقویم برنامه کنترل کیفی خارجی (PT-EQA) سال 99 آزمایشگاه های پزشکی در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقویم آزمون مهارت سال 99 (دور اول) آزمون های غذایی، آب و فاضلاب، فلز و پلیمر در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقی پاشایی گفت: یکی از مشکلات بهره برداری شبکه‌های فاضلاب وجود حشرات موذی است که روش‌های گوناگونی جهت حذف این حشرات موذی وجود دارد که یکی از روش‌ها سمپاشی می با...

طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، یداله سلطانی، بعنوان عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان...

دوره الزامات سیستم مدیریت کیفیت از تاریخ 99/03/10 الی 99/03/31 برگزار میشود.

تقویم برنامه کنترل کیفی خارجی (PT-EQA) سال 99 آزمایشگاه های پزشکی در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقویم آزمون مهارت سال 99 (دور اول) آزمون های غذایی، آب و فاضلاب، فلز و پلیمر در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقی پاشایی گفت: یکی از مشکلات بهره برداری شبکه‌های فاضلاب وجود حشرات موذی است که روش‌های گوناگونی جهت حذف این حشرات موذی وجود دارد که یکی از روش‌ها سمپاشی می با...

طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، یداله سلطانی، بعنوان عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان...

دوره الزامات سیستم مدیریت کیفیت از تاریخ 99/03/10 الی 99/03/31 برگزار میشود.

تقویم برنامه کنترل کیفی خارجی (PT-EQA) سال 99 آزمایشگاه های پزشکی در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقویم آزمون مهارت سال 99 (دور اول) آزمون های غذایی، آب و فاضلاب، فلز و پلیمر در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقی پاشایی گفت: یکی از مشکلات بهره برداری شبکه‌های فاضلاب وجود حشرات موذی است که روش‌های گوناگونی جهت حذف این حشرات موذی وجود دارد که یکی از روش‌ها سمپاشی می با...

طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، یداله سلطانی، بعنوان عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان...

دوره الزامات سیستم مدیریت کیفیت از تاریخ 99/03/10 الی 99/03/31 برگزار میشود.

تقویم برنامه کنترل کیفی خارجی (PT-EQA) سال 99 آزمایشگاه های پزشکی در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقویم آزمون مهارت سال 99 (دور اول) آزمون های غذایی، آب و فاضلاب، فلز و پلیمر در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقی پاشایی گفت: یکی از مشکلات بهره برداری شبکه‌های فاضلاب وجود حشرات موذی است که روش‌های گوناگونی جهت حذف این حشرات موذی وجود دارد که یکی از روش‌ها سمپاشی می با...

طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، یداله سلطانی، بعنوان عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان...

دوره الزامات سیستم مدیریت کیفیت از تاریخ 99/03/10 الی 99/03/31 برگزار میشود.

تقویم برنامه کنترل کیفی خارجی (PT-EQA) سال 99 آزمایشگاه های پزشکی در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقویم آزمون مهارت سال 99 (دور اول) آزمون های غذایی، آب و فاضلاب، فلز و پلیمر در وب سایت مرکز بارگذاری گردید.

تقی پاشایی گفت: یکی از مشکلات بهره برداری شبکه‌های فاضلاب وجود حشرات موذی است که روش‌های گوناگونی جهت حذف این حشرات موذی وجود دارد که یکی از روش‌ها سمپاشی می با...

طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، یداله سلطانی، بعنوان عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان...

دوره الزامات سیستم مدیریت کیفیت از تاریخ 99/03/10 الی 99/03/31 برگزار میشود.