قابل توجه  دانشجویان و متقاضیان محترم راه های ارتباط با کارشناسان دانشگاه بدین شرح است.

به اطلاع آن دسته از داوطلبین که هنوز موفق به ثبت نام در سامانه گلستان نشده اند 

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صدا و سیما و فرمانده حوزه بسیج این دانشگاه با هماهنگی دکتر اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما منصوب شدند.

رییس دانشگاه صدا و سیما طی مراسمی در جمع همکاران دانشگاه صدا و سیما از مدیران و کارمندان نمونه تقدیر و تشکر کرد.

رییس دانشگاه صدا و سیما در حکمی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه  را منصوب کرد.

قابل توجه  دانشجویان و متقاضیان محترم راه های ارتباط با کارشناسان دانشگاه بدین شرح است.

به اطلاع آن دسته از داوطلبین که هنوز موفق به ثبت نام در سامانه گلستان نشده اند 

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صدا و سیما و فرمانده حوزه بسیج این دانشگاه با هماهنگی دکتر اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما منصوب شدند.

رییس دانشگاه صدا و سیما طی مراسمی در جمع همکاران دانشگاه صدا و سیما از مدیران و کارمندان نمونه تقدیر و تشکر کرد.

رییس دانشگاه صدا و سیما در حکمی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه  را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ جشنواره رسانه‌ای نبأ ویژه دانشجویان سراسر کشوردر اردیبهشت ماه سال 1399 برگزار شد.این جشنواره در محورهای نشریه، برد، پاد...

روایتی از هزارو یک گفتار :اتفاق های خونین روزهای اخیر در فضای جامعه دختران کشور، از واقعیت های تلخ تا حجمه های مجازی ، ما را بر آن داشت که گرد هم جمع شده و پیرا...

اولین نشست از سلسه جلسات باشگاه مقاله خوانی مجازی ارتباطات و رسانه به همت هسته پژوهشی رسانیوم و با حضور دکتر سیاوش صلواتیان در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

قابل توجه  دانشجویان و متقاضیان محترم راه های ارتباط با کارشناسان دانشگاه بدین شرح است.

به اطلاع آن دسته از داوطلبین که هنوز موفق به ثبت نام در سامانه گلستان نشده اند 

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صدا و سیما و فرمانده حوزه بسیج این دانشگاه با هماهنگی دکتر اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما منصوب شدند.

رییس دانشگاه صدا و سیما طی مراسمی در جمع همکاران دانشگاه صدا و سیما از مدیران و کارمندان نمونه تقدیر و تشکر کرد.

قابل توجه  دانشجویان و متقاضیان محترم راه های ارتباط با کارشناسان دانشگاه بدین شرح است.

به اطلاع آن دسته از داوطلبین که هنوز موفق به ثبت نام در سامانه گلستان نشده اند 

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صدا و سیما و فرمانده حوزه بسیج این دانشگاه با هماهنگی دکتر اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما منصوب شدند.

رییس دانشگاه صدا و سیما طی مراسمی در جمع همکاران دانشگاه صدا و سیما از مدیران و کارمندان نمونه تقدیر و تشکر کرد.

رییس دانشگاه صدا و سیما در حکمی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه  را منصوب کرد.